• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Architektura
   Studia na kierunku Architektura przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. W programie nauczania na kierunku Architektura i Urbanistyka dominują zatem zespoły kursów projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Program kształcenia obejmuje także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne oraz obszerny blok przedmiotów plastycznych. Program nauczania, a także metody dydaktyczne mają na celu nie tylko zapewnienie absolwentom starannego wykształcenia zawodowego, ale także przekazanie im wiedzy w wielu dziedzinach nauki i techniki, mających wpływ na jakość kształtowanej przestrzeni. Podczas studiów I stopnia studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci są zaznajamiani z przepisami techniczno-budowlanymi, a także metodami organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

   Do wyniku rekrutacji należy doliczyć wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych.

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz ocena portfolio.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Kierunek Gospodarka Przestrzenna zorientowany jest na kształcenie nowoczesnego specjalisty w dziedzinie planowania, mającego szerokie interdyscyplinarne podstawy i rozumiejącego gospodarowanie przestrzenią jako projekcję przestrzenną systemu cywilizacyjnego. Metodologia kształcenia kładzie nacisk na rozumienie mechanizmów i procesów, nie tylko na kształtowanie form, które powinny wynikać z  tego zrozumienia. Planista to człowiek zajmujący się nie tylko przygotowywaniem planów różnego rodzaju – projektów urbanistycznych, planów rozwoju przestrzennego wsi, miast, obszarów metropolitalnych i regionów ale także planów i projektów transgranicznych i międzynarodowych oraz strategii rozwoju i rozmaitych analiz przestrzennych. Naszą unikalną specjalnością, której nie oferuje żadna inna uczelnia polska i bardzo niewiele w Europie są symulacje i modelowania komputerowe dotyczące zjawisk przestrzennych. Studenci uczą się nie tylko zaawansowanych narzędzi CAD i GIS ale także technik modelowania, pozwalających przewidywać możliwe stany struktur osadniczych i ich komponentów.
   Kierunek Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej uruchomiony został, jako pierwszy w Polsce, w 1991 roku, a jego absolwenci pracują w biurach projektowych, jednostkach administracji publicznej, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i deweloperskich w kraju, Europie a także w Stanach Zjednoczonych i Rosji.  Kierunek ten, a zwłaszcza propozycja profilu jego absolwenta, uzyskały doskonałą opinię w trakcie akredytacji prowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • Katasami
  ocena

  Wielki wyścig szczurów i egoistow

 • 123
  ocena

  Łatwo nie jest, dużo pracy, ale dla chcącego nic trudnego .

 • Tofik
  ocena

  Wysoki poziom kształcenia. Miałem też krótkie przygody z innymi Wydziałami Architektury w Polsce i z całą pewnością, ten jest najlepszy! Duży plus za fajny dobór przedmiotów.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA
Specjalności:
 • Architektura i urbanistyka
 • Urbanistyka
 • Ochrona zabytków
ARCHITEKTURA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA

Podyplomowe

KOMPUTEROWE TECHNIKI MULTIMEDIALNE I PROJEKTOWE W ARCHITEKTURZE

Doktoranckie

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE