• BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Budownictwo
   Program studiów jest realizowany przez następujące instytuty wydziałowe: Instytut Budownictwa, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki oraz Instytut Inżynierii Lądowej. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa – Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF). Zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia dla kierunku Budownictwo absolwenci studiów I stopnia uzyskują wiedzę, kompetencje i kwalifikacje w zakresie:
   • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
   • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
   • technologii i organizacji budownictwa,
   • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
   • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
   • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Geotechnika i hydrotechnika
 • Inżynieria budowlana
 • Inżynieria lądowa
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowlano-technologiczna
 • Budownictwo hydrotechniczne i specjalne
 • Budownictwo podziemne i inżynieria miejska
 • Drogi i lotniska
 • Infrastruktura transportu szynowego
 • Inżynieria mostowa
 • Konstrukcje budowlane
 • Teoria konstrukcji

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Geotechnika i hydrotechnika
 • Inżynieria budowlana
 • Inżynieria lądowa
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowa dróg i lotnisk
 • Budowlano-technologiczna
 • Budownictwo hydrotechniczne i specjalne
 • Budownictwo podziemne i inżynieria miejska
 • Infrastruktura transportu szynowego
 • Inżynieria mostowa
 • Konstrukcje budowlane