Politechnika Wrocławska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

pl. Grunwaldzki 11

50-377 Wrocław ­

tel. 071 320 23 45,

fax 071 320 36 45

e-mail: wydz.bud@pwr.edu.pl

http://www.wbliw.pwr.edu.pl/

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Budownictwo
  Program studiów jest realizowany przez następujące instytuty wydziałowe: Instytut Budownictwa, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki oraz Instytut Inżynierii Lądowej. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa – Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF). Zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia dla kierunku Budownictwo absolwenci studiów I stopnia uzyskują wiedzę, kompetencje i kwalifikacje w zakresie:
  • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
  • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
  • technologii i organizacji budownictwa,
  • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
  • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
  • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wyniki egzaminu organizowanego przez uczelnie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

student Ocena

Beznadziejne podejście do studenta. Nie warto tak się męczyć.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: