• AKTORSTWO DRAMATYCZNE Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Aktorstwo dramatyczne
  Absolwent kierunku aktorstwo dramatyczne jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:
  • aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,
  • animatora działań kulturalnych,
  • prezentera i redaktora w massmediach,
  • wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Aktorstwo dramatyczne rozpoczyna się od zarejestrowania na egzaminy wstępny. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu. Wymagana lista utworów:

  • Wiersz klasyczny (do 45 r.)
  • Wiersz współczesny (po 45 r.)
  • Proza klasyczna
  • Proza współczesna
  • Piosenka
  • Monolog
   

 • AKTORSTWO TEATRU MUZYCZNEGO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Aktorstwo teatru muzycznego
  Absolwent kierunku aktorstwo teatru muzycznego jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy w:
  • teatrach muzycznych
  • teatrach tańca
  • programach telewizyjnych
  • a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Aktorstwo teatru muzycznego rozpoczyna się od zarejestrowania na egzaminy wstępny. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu. Wymagana lista utworów:

  • 3 piosenki o zróżnicowanym charakterze
  • 4 utwory literackie :
   • wiersz klasyczny (do 1945 r.)
   • wiersz współczesny
   • proza klasyczna (do 1945 r.) 
   • proza współczesna

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

NIESTACJONARNE