• ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Analityka medyczna
   Na kierunku analityka medyczna zostały wprowadzone przedmioty: praktyczna nauka zawodu, analityka i techniki pobierania materiału do badań. Zajęcia z farmacji przemysłowej przygotowują do pracy w branży farmaceutycznej, a praktyki odbywają się w zakładach przemysłu farmaceutycznego. Student uzyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w obrębie pobierania i przygotowania materiału pobranego od pacjenta do badań, diagnozy laboratoryjnej oraz interpretacji wyników badań, a także sugerowania rozwiązań określonej patologii lub jednostki chorobowej. Studenci uzyskują ponadto wiedzę z obszaru dyscyplin społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia (poziom rozszerzony)
   • Chemia (poziom rozszerzony)

    

   Dowiedz się więcej

  • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Farmacja
   Na kierunku farmacja są prowadzone zajęcia zarówno z chemii i chemii leków, jak i anatomii, fizjologii i patofizjologii. Do nauczania farmakologii są wprowadzone zagadnienia farmakogenetyki, farmakokinetyki. Przyszli farmaceuci uczą się także opieki farmaceutycznej – wstępnej, przedlekarskiej pomocy pacjentom. Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Jest przygotowany do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia (poziom rozszerzony)
   • Chemia (poziom rozszerzony)

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • JJ
  ocena

  Polecam!!

 • A.w.
  ocena

  Polecam! :D

 • a
  ocena

  dobry

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
ANALITYKA MEDYCZNA
FARMACJA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
ANALITYKA MEDYCZNA
FARMACJA