• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
   Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagani rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria bezpieczeństwa powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencję odnoszące się efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych z uwzględnieniem osiągnięcia także kompetencji inżynierskich. Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:
   • bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych;
   • bezpieczeństwa i higieny pracy;
   • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
   • funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem;
   • zasad prawnych oraz procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.
   Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:
   • korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów w przyszłym zawodzie;
   • komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
   • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa;
   • kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną;
   • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych,
   • działań zapobiegających i ograniczających wypadki oraz awarie;
   • projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa;
   • pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
   • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
   • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • conan
  ocena

  studia takie że nawet nie chce mi się pisać

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Zarządzenie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo lokalne
 • Leadership in security (specjalność realizowana w języku angielskim)
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • Bezpieczeństwo w systemach logistycznych i transportowych
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo lokalne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Techniczne systemy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo procesowe i ochrona radiologiczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Zarządzenie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo lokalne
 • Leadership in security (specjalność realizowana w języku angielskim)
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • Bezpieczeństwo w systemach logistycznych i transportowych
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo lokalne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Techniczne systemy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo procesowe i ochrona radiologiczna