opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Podyplomowe

ARCHIWISTYKA I KOORDYNACJA CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
HISTORIA
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH
SOCJOTERAPIA
NAUCZENIE PLASTYKI
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
LOGOPEDIA
NEUROLOGOPEDIA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA
STUDIA EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
TERAPIA PEDAGOGICZNA
DETEKTYWISTYKA ORAZ OCHRONA OSÓB I MIENIA
MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE