opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
ADMINISTRACJA I ROZWÓJ LOKALNY
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM
NOWOCZESNE FORMY REKLAMY
ADMINISTRACJA I FINANSE PUBLICZNE
AUDYT WEWNĘTRZNY I RACHUNKOWOŚĆ
ORGANIZACJA TRANSPORTU I SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ
STUDIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I KARNO-SKARBOWEJ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ