Podyplomowe

BIOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA PRZYRODY I ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000
KSZTAŁCENIE BLOKOWE W ZAKRESIE PRZYRODY
ROLNICTWO
TECHNOLOGIA PRODUKCJI GRZYBÓW JADALNYCH
PRODUKCJA OGRODNICZA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
INTERDYSCYPLINARNE STUDIUM W ZAKRESIE NAUCZANIA PRZYRODY W SZOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
TECHNOLOGIE PRODUKCJI DROBIU
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W ROLNICTWIE
WALORYZACJA PRZYRODNICZA I OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO W OBSZARACH WIEJSKICH