• FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Fizjoterapia
   Doskonale przygotowana baza dydaktyczna, w tym wyspecjalizowany sprzęt, sprawiają, że proces kształcenia odbywa się na wysokim poziomie i w komfortowych warunkach. Obok teoretycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i społecznych absolwent uzyskuje przygotowanie praktyczne do rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, wykonywania zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej, odnowy biologicznej i fitness w sporcie oraz różnych form masażu i terapii manualnej. Program studiów urozmaicony jest grupą przedmiotów wybieranych przez studentów takich jak: dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, podstawy pedagogiki specjalnej czy podstawy logopedii. 
   Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi  w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwenci studiów II stopnia kierunku fizjoterapia będą przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej. Uzyskają wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi  dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen z toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA