• PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Pielęgniarstwo
   Studenci podczas studiów pierwszego stopnia nabywają podstawową i specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych i społecznych, umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne niezbędne do sprawowania holistycznej opieki nad osobami dorosłymi i dziećmi, w zdrowiu i chorobie. Pielęgniarstwo jest tym kierunkiem, który rozwija wszechstronnie, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się licznymi kompetencjami. Absolwenci po ukończeniu studiów przygotowani są do:
   • samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej, holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
   • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
   • wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych,
   • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
   • współpracy w zespołach opieki zdrowotnej,
   • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
   • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
   Absolwenci studiów pierwszego stopnia, uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa oraz prawo wykonywania zawodu (wydawane przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych), mogą samodzielnie realizować świadczenia w zakresie promowania i zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad człowiekiem chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Pielęgniarki/Pielęgniarze otaczają opieką dzieci, osoby dorosłe i w wieku podeszłym, w zdrowiu i chorobie. Uzyskane kwalifikacje są zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej. Absolwent może podjąć pracę w placówkach ochrony zdrowia w Polsce, a także za granicą, może również prowadzić własną praktykę zawodową, ma również możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen z toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen z toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
 
Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
 
Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO

Podyplomowe

Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO