opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Podyplomowe

MARKETING, REKLAMA I ZARZĄDZANIE W DZIEDZINIE LIFE SCIENCE
PRZEMIANY I MODERNIZACJE GOSPODARKI ODPADAMI W UJĘCIU TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNYM
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I INWESTYCJE W TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ