• KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki

   Studenci korzystają z szerokiej oferty programowej, która uwzględnia przedmioty kierunkowe i ogólnohumanistyczne, m.in.: kompozycję, techniki kompozytorskie XX i XXI wieku, harmonię, kontrapunkt, instrumentację, kształcenie słuchu, analizę dzieła muzycznego, historię muzyki powszechnej, muzykę polską, literaturę muzyczną, historię teorii muzyki, współczesne metody analityczne, muzykę elektroakustyczną i komputerową, muzykę jazzową i rozrywkową, historię filozofii, estetykę, psychologię, pedagogikę, promocję i marketing, krytykę i prelekcję.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, są egzaminy praktyczne. 

    

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, są egzaminy praktyczne.

   Dowiedz się więcej

    

    

  • REŻYSERIA DŹWIĘKU Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Reżyseria Dźwięku

   Na kierunku Reżyseria Dźwięku studenci korzystają z oferty programowej, która uwzględnia następujące przedmioty kierunkowe: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji, montaż muzyczny,  ilustrację dźwiękową, solfeż barwy, akustykę i elektroakustykę, podstawy elektroniki, matematykę, montaż cyfrowy, technikę studyjną. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przy współpracy Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Telewizji Regionalnej i Filharmonii Pomorskiej. Tak skonstruowana propozycja edukacyjna ma na celu inspirowanie i wielostronny rozwój młodego kompozytora, teoretyka muzyki i reżysera dźwięku. Absolwent specjalności Kompozycja przygotowany jest do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej, teoretyk muzyki do podejmowania pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej, a także związanej z animacją kultury muzycznej, reżyser dźwięku zaś do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Reżyseria Dźwięku, są egzaminy praktyczne. 

    

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Reżyseria Dźwięku, są egzaminy praktyczne.

    

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Specjalności:
 • Kompozycja
 • Teoria Muzyki
REŻYSERIA DŹWIĘKU
 
Studia II stopnia:
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI