• INSTRUMENTALISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Instrumentalistyka

   Na Wydziale Instrumentalnym realizowane są przedmioty w zakresie kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych należą: przedmiot główny – instrument, zespół kameralny, orkiestra (instrumenty smyczkowe, dęte i perkusyjne), nauka akompaniamentu (fortepian), basso continuo oraz improwizacja (klawesyn, organy). Studenci pogłębiają także wiedzę o muzyce na zajęciach teoretycznych (literatura muzyczna, analiza form muzycznych), uczestniczą w wykładach z przedmiotów ogólnohumanistycznych i w lektoratach języków obcych. Studenci korzystają z ogólnouczelnianej bazy naukowo-dydaktycznej: zasobów biblioteki i fonoteki, pracowni dźwięku. Niezwykle cenną jest współpraca ze studiem nagrań oraz studentami kierunku reżyseria dźwięku, która umożliwia dokonanie rejestracji i odtworzenia własnych występów estradowych, wspomagając tym samym indywidualny rozwój wyobraźni muzycznej i umiejętność samooceny młodego instrumentalisty. Na Wydziale istnieje możliwość kształcenia w językach obcych z uwagi na znajomość przez większość pedagogów przedmiotów kierunkowych języka angielskiego, niemieckiego i innych. Potwierdza to fakt z powodzeniem odbytych w latach ubiegłych studiów cudzoziemców z Korei, Japonii, Chile, Finlandii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka, są egzaminy praktyczne. 

    

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka, są egzaminy praktyczne.

    

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalność:
 • Gra na instrumencie
 
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalność:
 • Gra na instrumencie