• BIOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Biologia
   Absolwent kierunku Biologia uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu botaniki, zoologii, ekologii, ochrony przyrody, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii człowieka, genetyki, ewolucjonizmu, mikrobiologii, immunologii, chemii, biochemii, biologii komórki, fizyki, biofizyki. Szeroka podstawa nauk ścisłych, biegła znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych i języków obcych, umiejętność posługiwania się komputerem dają podstawę do podjęcia pracy w różnych działach gospodarki krajowej i zagranicznej, w których konieczna jest znajomość zagadnień wiedzy biologicznej. Nabyta wiedza i umiejętności pozwala między innymi na pracę w szkołach (po ukończeniu kursu pedagogicznego), w laboratoriach, biurach projektowych (w zakresie planów ochrony przyrody i ocen oddziaływania na środowisko), w parkach narodowych oraz krajobrazowych, muzeach przyrodniczych, w Lasach Państwowych oraz administracji.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Chemia
   • Biologia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Biotechnologia
   Absolwenci kierunku biotechnologia posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych. Mają opanowane podstawy nauk ścisłych takich jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka. Posiadają wiedzę z zakresu nauk biologicznych obejmującą m.in. biochemię, bioinformatykę, biologię komórki, genetykę, mikrobiologię i immunologię. wiedza ta może być wykorzystana w obszarze biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Szerokie i wszechstronne wykształcenie o charakterze interdyscyplinarnym umożliwia absolwentom kierunku biotechnologia sprawną współpracę ze specjalistami innych dziedzin nauki. Absolwenci kierunku Biotechnologia są przygotowani do stosowania technik biotechnologicznych w różnych, możliwych obszarach ich działalności zawodowej takich jak: laboratoria badawcze, analityczne i diagnostyczne, pracy z materiałem biologicznym czy pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język oby
   • Biologia
   • Chemia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II III REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Ochrona środowiska
   Absolwent kierunku Ochrona środowiska jest przygotowany do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Przygotowany jest również do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką. Absolwent Ochrony środowiska posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii i toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej. Uzyskana w czasie studiów wiedza obejmuje również problematykę prawną i ekonomiczną ochrony środowiska. Absolwenci kierunku Ochrona środowiska są szczególnie predestynowani do pracy w: jednostkach administracji wszystkich szczebli, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach wyższych i szkołach oraz instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Biologia
   • Chemia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Doktoranckie

BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA