• INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria materiałowa

   Ten kierunek nauczania kształci specjalistów, którzy zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów metalicznych o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Materiały te obejmują szeroką gamę produktów, w tym m.in. elementy urządzeń elektronicznych i energetycznych, biomateriały, nowoczesne narzędzia skrawające i do przeróbki plastycznej metali, elementy silników spalinowych, oraz inne produkty. Jest kierunkiem studiów, obejmującym wszystkie grupy tworzyw konstrukcyjnych i użyteczności powszechnej, takich jak metale i ich stopy, ceramika, polimery, półprzewodniki, dielektryki, materiały magnetyczne i kompozyty. 

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • METALURGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Metalurgia
   Na kierunku Metalurgia kształci się specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Metalurgia jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
   Kierunek ten kształci specjalistów, którzy swobodnie posługują się najnowszymi technikami programowania i łączenia własnych kodów źródłowych z istniejącymi kodami komercyjnymi oraz dokonywania adaptacji oprogramowania do konkretnych warunków przemysłowych. Swobodnie posługują się oprogramowaniem dotyczącym sztucznej inteligencji, programów ekspertowych, technik multimedialnych oraz graficznych systemów obsługi urządzeń technicznych, a także potrafią samodzielnie programować systemy związane z tymi zagadnieniami. Absolwent posiada również podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące fizycznych podstaw procesów: mechanicznych, cieplnych, związanych z inżynierią materiałową oraz automatyką przemysłową. 
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA CIEPŁA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria ciepła
   Kierunek Inżynieria ciepła należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych nośników energii (ze szczególnym uwzględnieniem ciepła), eksploatacją i budową urządzeń, a także znajomością i umiejętnością projektowania technologii, w których te procesy odgrywają znaczącą rolę.
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera w obszarze inżynierii ciepła oraz inżynierii powierzchni umożliwiającej rozwiązywanie problemów występujących w procesach i technologiach opartych na przepływie ciepła. Szeroko omówione zostaną również zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii ze Ÿródeł odnawialnych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych a także w zakładach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Będzie mógł również znaleŸć zatrudnienie w przedsiębiorstwach specjalizujących się w zagadnieniach materiałowych ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii powierzchni. Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze szeroko pojętej energetyki, inżynierii materiałowej oraz nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria ciepła brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria ciepła jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

    

  • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Edukacja techniczno-informatyczna
   Są to multidyscyplinarne studia, będące wynikiem połączenia wybranych przedmiotów studiów pedagogicznych oraz studiów technicznych, na poziomie 1 i 2 stopnia, w zakresie informatyki i inżynierii materiałowej. Porces dydaktyczny wspomagany jest nowoczesną aparaturą badawczą oraz technikami komputerowymi. Absolwenci zdobywają stopień zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera oraz uprawnienia do nauczania w szkołach. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

    

  • INŻYNIERIA OBLICZENIOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria obliczeniowa
   Kierunek "Inżynieria obliczeniowa" został powołany w porozumieniu dwóch Wydziałów: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Kierunek powstał na bazie dotychczasowych kierunków studiów: Informatyka Stosowana (WIMiIP) oraz Fizyka Techniczna (WFiIS).
   Absolwent kierunku "Inżynieria obliczeniowa" dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja - odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędu obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria obliczeniowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria obliczeniowa jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
METALURGIA
Specjalności:
 • Metalurgia Ekstrakcyjna
 • Plastyczna Przeróbka Metali
 • Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
 • Informatyka w Technologii Materiałów
 • Technika Cieplna
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Systemy Informatyki Przemysłowej
 • Modelowanie i Technologie Informacyjne
 • Informatyka w Technice Cieplnej
 • Informatyka w Hutnictwie
INŻYNIERIA CIEPŁA
Specjalności:
 • Powłoki i warstwy ochronne w energetyce
 • Ekoenergetyka
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalności:
 • Edukacja Techniczna
 • Edukacja Informatyczna
 • Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe
INŻYNIERIA OBLICZENIOWA
Specjalności:
 • Inżynieria Obliczeniowa w Technice
 • Inżynieria Obliczeniowa w Nauce
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych
 • Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów
 • Inżynieria Powierzchni
 • Inżynieria Spajania
 • Inżynieria Jakości
 • Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych
Studia II stopnia:
METALURGIA
Specjalności:
 • Metalurgia Ekstrakcyjna
 • Plastyczna Przeróbka Metali
 • Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
 • Informatyka w Technologii Materiałów
 • Technika Cieplna
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Systemy Informatyki Przemysłowej
 • Modelowanie i Technologie Informacyjne
 • Informatyka w Technice Cieplnej
 • Informatyka w Hutnictwie
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalności:
 • Edukacja Techniczna
 • Edukacja Informatyczna
 • Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych
 • Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów
 • Inżynieria Powierzchni
 • Inżynieria Spajania
 • Inżynieria Jakości
 • Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
METALURGIA
Specjalności:
 • Metalurgia Ekstrakcyjna
 • Plastyczna Przeróbka Metali
 • Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
 • Informatyka w Technologii Materiałów
 • Technika Cieplna
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Systemy Informatyki Przemysłowej
 • Modelowanie i Technologie Informacyjne
 • Informatyka w Technice Cieplnej
 • Informatyka w Hutnictwie
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalności:
 • Edukacja Techniczna
 • Edukacja Informatyczna
 • Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych
 • Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów
 • Inżynieria Powierzchni
 • Inżynieria Spajania
 • Inżynieria Jakości
 • Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych
Studia II stopnia:
METALURGIA
Specjalności:
 • Metalurgia Ekstrakcyjna
 • Plastyczna Przeróbka Metali
 • Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
 • Informatyka w Technologii Materiałów
 • Technika Cieplna
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Systemy Informatyki Przemysłowej
 • Modelowanie i Technologie Informacyjne
 • Informatyka w Technice Cieplnej
 • Informatyka w Hutnictwie
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalności:
 • Edukacja Techniczna
 • Edukacja Informatyczna
 • Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych
 • Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów
 • Inżynieria Powierzchni
 • Inżynieria Spajania
 • Inżynieria Jakości
 • Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych