• EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Edukacja techniczno-informatyczna
  Są to multidyscyplinarne studia, będące wynikiem połączenia wybranych przedmiotów studiów pedagogicznych oraz studiów technicznych, na poziomie 1 i 2 stopnia, w zakresie informatyki i inżynierii materiałowej. Porces dydaktyczny wspomagany jest nowoczesną aparaturą badawczą oraz technikami komputerowymi. Absolwenci zdobywają stopień zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera oraz uprawnienia do nauczania w szkołach. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
  Kierunek ten kształci specjalistów, którzy swobodnie posługują się najnowszymi technikami programowania i łączenia własnych kodów źródłowych z istniejącymi kodami komercyjnymi oraz dokonywania adaptacji oprogramowania do konkretnych warunków przemysłowych. Swobodnie posługują się oprogramowaniem dotyczącym sztucznej inteligencji, programów ekspertowych, technik multimedialnych oraz graficznych systemów obsługi urządzeń technicznych, a także potrafią samodzielnie programować systemy związane z tymi zagadnieniami. Absolwent posiada również podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące fizycznych podstaw procesów: mechanicznych, cieplnych, związanych z inżynierią materiałową oraz automatyką przemysłową. 
  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA CIEPŁA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria ciepła
  Kierunek Inżynieria ciepła należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych nośników energii (ze szczególnym uwzględnieniem ciepła), eksploatacją i budową urządzeń, a także znajomością i umiejętnością projektowania technologii, w których te procesy odgrywają znaczącą rolę.
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera w obszarze inżynierii ciepła oraz inżynierii powierzchni umożliwiającej rozwiązywanie problemów występujących w procesach i technologiach opartych na przepływie ciepła. Szeroko omówione zostaną również zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii ze Ÿródeł odnawialnych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych a także w zakładach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Będzie mógł również znaleŸć zatrudnienie w przedsiębiorstwach specjalizujących się w zagadnieniach materiałowych ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii powierzchni. Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze szeroko pojętej energetyki, inżynierii materiałowej oraz nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria ciepła brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria ciepła jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria materiałowa

  Ten kierunek nauczania kształci specjalistów, którzy zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów metalicznych o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Materiały te obejmują szeroką gamę produktów, w tym m.in. elementy urządzeń elektronicznych i energetycznych, biomateriały, nowoczesne narzędzia skrawające i do przeróbki plastycznej metali, elementy silników spalinowych, oraz inne produkty. Jest kierunkiem studiów, obejmującym wszystkie grupy tworzyw konstrukcyjnych i użyteczności powszechnej, takich jak metale i ich stopy, ceramika, polimery, półprzewodniki, dielektryki, materiały magnetyczne i kompozyty. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA OBLICZENIOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria obliczeniowa
  Kierunek "Inżynieria obliczeniowa" został powołany w porozumieniu dwóch Wydziałów: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Kierunek powstał na bazie dotychczasowych kierunków studiów: Informatyka Stosowana (WIMiIP) oraz Fizyka Techniczna (WFiIS).
  Absolwent kierunku "Inżynieria obliczeniowa" dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja - odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędu obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria obliczeniowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria obliczeniowa jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

   

 • METALURGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Metalurgia
  Na kierunku Metalurgia kształci się specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Metalurgia jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry