• INŻYNIERIA MATERIAŁOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria materiałowa

   Ten kierunek nauczania kształci specjalistów, którzy zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów metalicznych o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Materiały te obejmują szeroką gamę produktów, w tym m.in. elementy urządzeń elektronicznych i energetycznych, biomateriały, nowoczesne narzędzia skrawające i do przeróbki plastycznej metali, elementy silników spalinowych, oraz inne produkty. Jest kierunkiem studiów, obejmującym wszystkie grupy tworzyw konstrukcyjnych i użyteczności powszechnej, takich jak metale i ich stopy, ceramika, polimery, półprzewodniki, dielektryki, materiały magnetyczne i kompozyty. 

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • METALURGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Metalurgia
   Na kierunku Metalurgia kształci się specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Metalurgia jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA STOSOWANA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
   Kierunek ten kształci specjalistów, którzy swobodnie posługują się najnowszymi technikami programowania i łączenia własnych kodów źródłowych z istniejącymi kodami komercyjnymi oraz dokonywania adaptacji oprogramowania do konkretnych warunków przemysłowych. Swobodnie posługują się oprogramowaniem dotyczącym sztucznej inteligencji, programów ekspertowych, technik multimedialnych oraz graficznych systemów obsługi urządzeń technicznych, a także potrafią samodzielnie programować systemy związane z tymi zagadnieniami. Absolwent posiada również podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące fizycznych podstaw procesów: mechanicznych, cieplnych, związanych z inżynierią materiałową oraz automatyką przemysłową. 
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA CIEPŁA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria ciepła
   Kierunek Inżynieria ciepła należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych nośników energii (ze szczególnym uwzględnieniem ciepła), eksploatacją i budową urządzeń, a także znajomością i umiejętnością projektowania technologii, w których te procesy odgrywają znaczącą rolę.
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera w obszarze inżynierii ciepła oraz inżynierii powierzchni umożliwiającej rozwiązywanie problemów występujących w procesach i technologiach opartych na przepływie ciepła. Szeroko omówione zostaną również zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii ze Ÿródeł odnawialnych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych a także w zakładach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Będzie mógł również znaleŸć zatrudnienie w przedsiębiorstwach specjalizujących się w zagadnieniach materiałowych ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii powierzchni. Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze szeroko pojętej energetyki, inżynierii materiałowej oraz nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria ciepła brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria ciepła jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

    

  • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Edukacja techniczno-informatyczna
   Są to multidyscyplinarne studia, będące wynikiem połączenia wybranych przedmiotów studiów pedagogicznych oraz studiów technicznych, na poziomie 1 i 2 stopnia, w zakresie informatyki i inżynierii materiałowej. Porces dydaktyczny wspomagany jest nowoczesną aparaturą badawczą oraz technikami komputerowymi. Absolwenci zdobywają stopień zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera oraz uprawnienia do nauczania w szkołach. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

    

  • INŻYNIERIA OBLICZENIOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria obliczeniowa
   Kierunek "Inżynieria obliczeniowa" został powołany w porozumieniu dwóch Wydziałów: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Kierunek powstał na bazie dotychczasowych kierunków studiów: Informatyka Stosowana (WIMiIP) oraz Fizyka Techniczna (WFiIS).
   Absolwent kierunku "Inżynieria obliczeniowa" dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja - odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędu obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria obliczeniowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria obliczeniowa jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
METALURGIA
Specjalności:
 • Metalurgia Ekstrakcyjna
 • Plastyczna Przeróbka Metali
 • Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
 • Informatyka w Technologii Materiałów
 • Technika Cieplna
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Systemy Informatyki Przemysłowej
 • Modelowanie i Technologie Informacyjne
 • Informatyka w Technice Cieplnej
 • Informatyka w Hutnictwie
INŻYNIERIA CIEPŁA
Specjalności:
 • Powłoki i warstwy ochronne w energetyce
 • Ekoenergetyka
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalności:
 • Edukacja Techniczna
 • Edukacja Informatyczna
 • Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe
INŻYNIERIA OBLICZENIOWA
Specjalności:
 • Inżynieria Obliczeniowa w Technice
 • Inżynieria Obliczeniowa w Nauce
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych
 • Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów
 • Inżynieria Powierzchni
 • Inżynieria Spajania
 • Inżynieria Jakości
 • Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych
Studia II stopnia:
METALURGIA
Specjalności:
 • Metalurgia Ekstrakcyjna
 • Plastyczna Przeróbka Metali
 • Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
 • Informatyka w Technologii Materiałów
 • Technika Cieplna
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Systemy Informatyki Przemysłowej
 • Modelowanie i Technologie Informacyjne
 • Informatyka w Technice Cieplnej
 • Informatyka w Hutnictwie
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalności:
 • Edukacja Techniczna
 • Edukacja Informatyczna
 • Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych
 • Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów
 • Inżynieria Powierzchni
 • Inżynieria Spajania
 • Inżynieria Jakości
 • Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
METALURGIA
Specjalności:
 • Metalurgia Ekstrakcyjna
 • Plastyczna Przeróbka Metali
 • Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
 • Informatyka w Technologii Materiałów
 • Technika Cieplna
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Systemy Informatyki Przemysłowej
 • Modelowanie i Technologie Informacyjne
 • Informatyka w Technice Cieplnej
 • Informatyka w Hutnictwie
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalności:
 • Edukacja Techniczna
 • Edukacja Informatyczna
 • Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych
 • Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów
 • Inżynieria Powierzchni
 • Inżynieria Spajania
 • Inżynieria Jakości
 • Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych
Studia II stopnia:
METALURGIA
Specjalności:
 • Metalurgia Ekstrakcyjna
 • Plastyczna Przeróbka Metali
 • Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
 • Informatyka w Technologii Materiałów
 • Technika Cieplna
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Systemy Informatyki Przemysłowej
 • Modelowanie i Technologie Informacyjne
 • Informatyka w Technice Cieplnej
 • Informatyka w Hutnictwie
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalności:
 • Edukacja Techniczna
 • Edukacja Informatyczna
 • Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych
 • Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów
 • Inżynieria Powierzchni
 • Inżynieria Spajania
 • Inżynieria Jakości
 • Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych