• WOKALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Wokalistyka

   Studenci korzystają z szerokiej oferty programowej, która uwzględnia przedmioty kierunkowe i podstawowe, m.in.: przedmiot główny – śpiew solowy, zespoły operowe, zespoły oratoryjno-kantatowe, ruch sceniczny, podstawy gry aktorskiej, historię muzyki, literaturę muzyczną, literaturę wokalną z historią wokalistyki, analizę dzieła muzycznego. Studenci uczestniczą też w wykładach z przedmiotów ogólnohumanistycznych oraz w lektoratach języków obcych. Tak skonstruowana oferta edukacyjna ma na celu wszechstronny rozwój młodego śpiewaka. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjacki) oraz II stopnia (magisterski). Przygotowani są do samodzielnej pracy scenicznej, estradowej i koncertowej, jako śpiewacy soliści i kameraliści. Dodatkowo, po ukończeniu Studium Pedagogicznego, absolwenci zyskują uprawnienia do prowadzenia działalności pedagogicznej we wszystkich strukturach szkolnictwa artystycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka, są egzaminy praktyczne. 

    

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka, są egzaminy praktyczne.

    

    

    

opinie (2)

 • student
  ocena

  Świetnie prowadzony wydział przez p. dziekan Grelę, dlatego co raz więcej świetnych młodych pedagogów śpiewu do których warto iść. Wspaniała rodzinna atmosfera na uczelni i świetnie prowadzone aktorstwo, rytmika, ruch sceniczny. Cudowna siatka godzin.

 • martynka
  ocena

  studiuję wokalistykę, studia bardzo wymagające, dużo treningów

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
WOKALISTYKA
WOKALISTYKA
Specjalność:
 • Wokalno- aktorska
 
Studia II stopnia:
WOKALISTYKA
WOKALISTYKA
Specjalność:
 • Wokalno-aktorska