• DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Dyrygentura

   Studenci na kierunku Dyrygentura kształcą się w zakresach:
   • znajomości repertuaru i materiału muzycznego,
   • improwizacji,
   • wiedzy pedagogicznej, 
   • nauk ogólnohumanistycznych i kultury fizycznej,
   • ekspresji artystycznej,
   • repertuaru,
   • umiejętności interpretacji,
   • pracy w zespole,
   • ćwiczenia i pracy podczas prób,
   • umiejętności czytania nut,
   • umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych,
   • publicznych prezentacji,
   • improwizacji, itd.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura, są egzaminy praktyczne. 

    

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura, są egzaminy praktyczne.

    

    

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

   Studenci na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej kształcą się w zakresach:
   • znajomości repertuaru i materiału muzycznego,
   • zrozumienia kontekstu sztuki muzycznej
   • improwizacji,
   • wiedzy pedagogicznej, 
   • emisji głosu
   • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   • nauk ogólnohumanistycznych i kultury fizycznej,
   • ekspresji artystycznej,
   • repertuaru,
   • umiejętności interpretacji,
   • pracy w zespole,
   • ćwiczenia i pracy podczas prób,
   • umiejętności czytania nut,
   • umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych,
   • umiejętności werbalnych,
   • publicznych prezentacji,
   • itd.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, są egzaminy praktyczne. 

    

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, są egzaminy praktyczne.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Jazz i Muzyka Estradowa

   Studenci na kierunku Dyrygentura kształcą się w zakresach:
   • znajomości repertuaru i materiału muzycznego,
   • zrozumienia kontekstu sztuki muzycznej
   • improwizacji,
   • wiedzy pedagogicznej, 
   • emisji głosu
   • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   • nauk ogólnohumanistycznych i kultury fizycznej,
   • ekspresji artystycznej,
   • repertuaru,
   • umiejętności interpretacji,
   • pracy w zespole,
   • ćwiczenia i pracy podczas prób,
   • umiejętności czytania nut,
   • umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych,
   • umiejętności werbalnych,
   • publicznych prezentacji,
   • itd.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, są egzaminy praktyczne. 

    

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, są egzaminy praktyczne.

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DYRYGENTURA
DYRYGENTURA
Specjalności:
 • Dyrygentura symfoniczno-operowa
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
Specjalność:
 • Instrumentalistyka jazzowa
 • Wokalistyka jazzowa
 • Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej
EDUKACJA ARTYSTYCZA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
EDUKACJA ARTYSTYCZA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Edukacja muzyczna
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalizacja:
 • Dyrygentura chóralna
 • Muzyka kościelna
 
Studia II stopnia:
DYRYGENTURA
DYRYGENTURA
Specjalności:
 • Dyrygentura symfoniczno-operowa
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
Specjalności:
 • Instrumentalistyka jazzowa
 • Wokalistyka jazzowa
 • Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Edukacja muzyczna
 • Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
 • Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej
 • Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Edukacja w szkolnictwie artystycznym
 • Muzyka w teatrze
 • Prowadzenie orkiestr dętych