• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Administracja
   Podstawowe cele kształcenia na tym kierunku to wszechstronne przygotowanie do pracy w administracji rządowej, gospodarczej i samorządowej wraz z przysposobieniem do pełnienia tam funkcji menedżerskich. Dzięki studiom na kierunku administracja przyszli urzędnicy posiądą umiejętności prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Prawo
   Absolwenci studiów są gotowi do podjęcia pracy zawodowej w szczególności w placówkach administracji państwowej, samorządowej i w przedsiębiorstwach, a także do kontynuowania rozwoju zawodowego w ramach aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej i radcowskiej. Studia przygotowują do podejmowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie usług prawnych, mediacji, pozwalają na zdobycie wiedzy prawnej dającej kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA