• FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Farmacja
   Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie farmakoterapii, udzielania informacji i porad dotyczących działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej i przemysłowej. Absolwenci są przygotowani do dyspensowania oraz sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenia badań naukowych nad lekiem.
   Absolwent 5,5 letnich, jednolitych studiów magisterskich posiada możliwość pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej oraz na różnych stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym. W ramach istniejących specjalizacji podyplomowych jak np.: analityka farmaceutyczna, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny i innych, farmaceuta ma możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i charakterem wykonywanej pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Matematyka
   • Fizyka lub fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    

  • ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Analityka medyczna
   Studia na kierunku analityka medyczna gwarantują absolwentowi zdobycie gruntownej, specjalistycznej wiedzy teoretycznej połączonej  z umiejętnościami praktycznymi z zakresu nauk medycznych i biologicznych, które pozwalają na laboratoryjne różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka. Nabyte umiejętności i wiedza umożliwiają absolwentowi analityki medycznej przeprowadzanie badań laboratoryjnych oraz interpretowanie uzyskanych wyników, przygotowują do partnerskiej współpracy zawodowej z lekarzami, farmaceutami oraz innymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, posiada również wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu, w toku dalszego kształcenia, na uzyskanie uprawnień do nauczania i zarządzania w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje dyplom magistra. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów na kierunku analityka medyczna pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych, placówkach ochrony zdrowia oraz przemyśle.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Fizyka lub fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    

    

  • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Kosmetologia
   Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy posiada wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną, stosuje nowoczesne metody kształcenia, oferuje ciekawy program studiów wzbogacony o przedmioty fakultatywne, dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, dydaktyczną i socjalną. Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Mogą pracować w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych czy laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej. Collegium Medicum UMK daje też możliwość kontynuowania nauki na kierunku kosmetologia na studiach II stopnia i uzyskania tytułu magistra.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Fizyka lub fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia, jest posiadanie tytułu licencjata kierunku Kosmetologia, lub kierunków, którego program w co najmniej 60% jest zgodny z progamem nauczania kierunku Kosmetologia I stopnia. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
ANALITYKA MEDYCZNA
FARMACJA
 
Studia I stopnia:
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia:
KOSMETOLOGIA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
ANALITYKA MEDYCZNA
FARMACJA
 
Studia I stopnia:
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia:
KOSMETOLOGIA

Podyplomowe

Studia jednolite magisterskie:
ANALITYKA MEDYCZNA
FARMACJA
 
Studia I stopnia:
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia:
KOSMETOLOGIA