• METALURGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Metalurgia
  Studia I stopnia:
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Metalurgia posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Absolwent jest przygotowany do działalności inżynierskiej w produkcji przemysłowej, przetwórstwie metali i stopów, laboratoriach specjalistycznych, biurach projektowych i jednostkach gospodarczych. Absolwent posiada również umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim, uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach metalurgicznych, przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych; jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. 
  Studia II stopnia:
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Metalurgia ma umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu metalurgii, przetwórstwa stopów metali, a także modelowania procesów i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczej działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem stopów metali oraz uszlachetnianiem gotowych produktów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Absolwent posiada umiejętności kierowania zespołami działalności twórczej, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz organizacji jednostek gospodarczych. Absolwent przygotowany jest do pracy w przemyśle metalurgicznym i przemysłach pokrewnych, administracji państwowej i samorządowej oraz instytutach naukowo-badawczych. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  Studia I stopnia - stacjonarne:
  Podstawą rekrutacji na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacji obliczony wg wzoru i uwzględniający: 
  • liczbę punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego  (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka) oraz
  • liczbę punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego)
  Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia znajdują się na stronach:

  http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/studia/rekrutacja/

  http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/studia-pierwszego-stopnia/

   


   


  Studia II stopnia

   

  Studia II stopnia - stacjonarne:
  Podstawą rekrutacji na studia II stopnia jest wskaźnik rekrutacji obliczony wg wzoru i uwzględniający:
  • ocenę z egzaminu wstępnego na studia II stopnia (dla absolwentów AGH - w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku - podstawą wyliczenia wartości tego elementu wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego zdanego w tym samym roku akademickim),
  • średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia znajdują się na stronach:
  Studia II stopnia - niestacjonarne:
  Podstawą rekrutacji na studia II stopnia jest wskaźnik rekrutacji obliczony wg wzoru i uwzględniający:
  • ocenę z egzaminu wstępnego na studia II stopnia (dla absolwentów AGH - w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku - podstawą wyliczenia wartości tego elementu wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego zdanego w tym samym roku akademickim),
  • średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia znajdują się na stronach:

   

 • WIRTOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Wirtotechnologia
  Studia I stopnia:
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Wirtotechnologia posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Absolwent jest przygotowany do działalności inżynierskiej w produkcji przemysłowej, przetwórstwie metali i stopów, laboratoriach specjalistycznych, biurach projektowych i jednostkach gospodarczych. Absolwent posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim, uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach metalurgicznych i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych; jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. 
  Dodatkowo absolwent studiów inżynierskich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Absolwent dobrze zna zasady budowy systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych oraz posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Absolwent posiada także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek - komputer. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. 
  Studia II stopnia:
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Wirtotechnologia ma umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu metalurgii, przetwórstwa stopów metali, a takie modelowania procesów i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Absolwent studiów magisterskich  posiada umiejętności korzystania z komercyjnych pakietów oprogramowania takich jak bazy danych, systemy CAD, CAE i CAM. Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczej działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem stopów metali oraz uszlachetnianiem gotowych produktów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Absolwent posiada umiejętności kierowania zespołami działalności twórczej, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz organizacji jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle metalurgicznym i przemysłach pokrewnych, administracji państwowej i samorządowej oraz instytutach naukowo-badawczych. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  
  Virtotechnology: Virtualization of Foundry Engineering
  The field of study “Virtualization of Foundry Engineering” is carried out on the master’s degree level in the area of Virtotechnology. The classes are held in English. The study program consists of courses where our students can gain knowledge about the technology and its development trends, computer-aided engineering, modern enterprise management systems, computer science as well as applied mathematics. This program is adapted to the Metallurgy and Science standard degree.
  Our graduates know how to use commercial software packages such as: databases, graphics and software tools like CAD, CAE and CAM. Taking under consideration that we give priority to the research courses such as “Information Society Technologies”, our graduates find employment in research teams focusing on the field of materials technology and production engineering, especially in European scientific and research centers as well as in industrial plants. 
  For more information contact:
  Professor Janusz Lelito
  e-mail: lelito@agh.edu.pl
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Studia I stopnia:
  Podstawą rekrutacji na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacji obliczony wg wzoru i uwzględniający: 
  • liczbę punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego  (matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka) oraz
  • liczbę punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego)
  Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia znajdują się na stronach:

   


   


  Studia II stopnia

   
  Podstawą rekrutacji na studia II stopnia jest wskaźnik rekrutacji obliczony wg wzoru i uwzględniający:
  • ocenę z egzaminu wstępnego na studia II stopnia (dla absolwentów AGH - w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku - podstawą wyliczenia wartości tego elementu wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego zdanego w tym samym roku akademickim),
  • średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia znajdują się na stronach:

   

Opinie (1)

andrzej Ocena

Studiuję metalurgię, pomimo ciężkich i nerwowych sesji, uczelnia, wydział i kierunek przygotowujący do życia i zawodu. Ocena bardzo dobry