• LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Logistyka
   Absolwent tej specjalności jest profesjonalnie przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiębiorstwie. Potrafi diagnozować, rozwiązywać problemy i monitorować procesy gospodarcze, w tym transportowe. Posiada umiejętności projektowania procesów produkcyjnych i transportowych. Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Może znaleźć zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiębiorstwie, operator branży TSL, projektant i doradca zajmujący się logistyką, transportem i spedycją, ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. 
   Posługuje się profesjonalnie językiem obcym, zwłaszcza angielskim, zna terminologię logistyczno-transportową oraz potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Fizyka
   • Chemia
   • Informatyka
   • Geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
   Absolwenci tego kierunku są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym „dom–dom”. Mają umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem. Biegle posługują się zawodowym językiem angielskim. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Fizyka
   • Geografia
   • Chemia
   • Informatyka
    
    
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena z ukończenia studiów I stopnia na danym kierunku lub kierunku pokrewnym.
    
    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej. 
   Ma umiejętności wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedzą o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposażonych w użytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle posługuje się zawodowym językiem angielskim.  
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Fizyka
   • Chemia
   • Geografia
   • Informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena z ukończenia studiów I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
 • Informatyka w logistyce
 • Eksploatacja terminali kontenerowych
TRANSPORT
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami transportowymi w Europie
 • Eksploatacja portów i floty morskiej
 • Żegluga śródlądowa
 • Logistyka transportu zintegrowanego
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Ekologistyka
 • Informatyka w transporcie
 • Eksploatacja portów jachtowych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie jakością produkcji i usług
 • Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
 • Systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją
 • Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Systemy transportu zintegrowanego
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
 • Informatyka w logistyce
 • Eksploatacja terminali kontenerowych
TRANSPORT
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami transportowymi w Europie
 • Eksploatacja portów i floty morskiej
 • Żegluga śródlądowa
 • Logistyka transportu zintegrowanego
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Ekologistyka
 • Informatyka w transporcie
 • Eksploatacja portów jachtowych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie jakością produkcji i usług
 • Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
 • Systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją
 • Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Systemy transportu zintegrowanego
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

 

Podyplomowe

ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA