• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Instrumentalistyka
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Instrumentalistyka, w specjalności gra na instrumencie trwają 3 lata (6 semestrów). Wymagają przygotowania muzycznego w zakresie programu szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent studiów otrzymuje dyplom i tytuł licencjata sztuki. Studia przygotowują do działalności koncertowej w charakterze muzyka orkiestrowego, solisty i kameralisty. Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego uprawnia do nauczania w szkołach muzycznych I stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Instrumentalistyka, w specjalności pedagogika instrumentalna kształcą nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych I stopnia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia są prowadzone w ciągu dwóch kolejnych dni (w sobotę i niedzielę) raz na dwa tygodnie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z dwóch etapów.

   I etap:

   • egzamin z instrumentu głównego (wykonanie z pamięci przygotowanych utworów z zakresu programu dyplomowego szkoły muzycznej II stopnia – nie dotyczy organistów i klawesynistów)

   II etap:

   • kształcenie słuchu (pisemny, ustny)
   • czytanie à vista
   • samodzielne i pamięciowe przygotowanie utworu dostarczonego kandydatom w dniu egzaminu

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest:

   • egzamin z instrumentu głównego

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Gra na instrumencie
 • Pedagogika instrumentalna
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Gra na instrumencie
 • Pedagogika instrumentalna