• WOKALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Wokalistyka
   Założeniem planu studiów I stopnia w specjalności śpiew solowy jest wykształcenie muzyka posiadającego niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu wokalisty. Plan studiów jest tak skonstruowany, by w sposób maksymalny rozwinąć umiejętności wokalne, wiedzę muzyczną i ogólnohumanistyczną. W ramach przedmiotów śpiew solowy i zespoły wokalne student ma szanse rozwinąć swoje umiejętności wokalne, poznać podstawowe style muzyczne oraz kanony interpretacyjne. Rozwijana jest umiejętność śpiewu zespołowego. Kształcenie w zakresie przedmiotów aktorskich i tanecznych daje absolwentom umiejętność pracy nad tzw. scenicznym budowaniem roli. W myśl założeń programowych absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej pracy nad przygotowaniem wokalnym, muzycznym i scenicznym mniejszych partii solowych zarówno w dziełach operowych, jak i oratoryjnych. Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zarówno w charakterze solisty jak i członka zespołu wokalnego. Ukończenie studiów I st. daje absolwentowi potencjał intelektualny, wokalny i artystyczny odpowiedni do tego, by podjąć studia uzupełniające II stopnia.
   Plan studiów jest odzwierciedleniem polidyscyplinarności specjalności musical. Student studiów I st. w równej mierze rozwija swoje umiejętności i wiedzę z zakresu wokalistyki, aktorstwa i sztuk tanecznych. Absolwent powinien rozwinąć swój warsztat wokalny, umiejętności aktorskie i taneczne w stopniu pozwalającym na samodzielne przygotowanie ról w dziełach musicalowych. Silny nacisk kładzie się na wykształcenie zdolności równoczesnego wykorzystania połączenia wszystkich wspomnianych dziedzin sztuki w kreacji scenicznej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej zarówno jako solista, jak i członek zespołu w teatrach muzycznych specjalizujących się w twórczości musicalowej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z trzech etapów.
   I etap - badanie predyspozycji wokalnych (przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego):
   • dowolny program prezentujący możliwości głosowe kandydata (czas trwania do 12 minut, w przypadku kilku propozycji repertuarowych kandydat wybiera jeden utwór, a drugi Komisja Egzaminacyjna)
   • obowiązuje wykonanie programu z pamięci
   II etap - badanie predyspozycji aktorskich:
   • sprawdzenie dykcji; pamięciowe przygotowanie wiersza i fragmentu prozy oraz improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty,
   • sprawdzenie predyspozycji ruchowych
   III etap -  badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów
    
    
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z trzech etapów.
   etap I - egzamin ze śpiewu (przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego):
   program:
   • aria barokowa (operowa lub oratoryjna)
   • kompozycja z okresu klasyków wiedeńskich
   • pieśń romantyczna
   • kompozycja współczesna z II poł. XX w.
   • utwór dowolny
   etap II - egzamin z aktorstwa:
   • interpretacja wybranego wiesza i fragmentu prozy (Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo zadania improwizacji aktorskiej w oparciu o przygotowane teksty)
   • wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem arii operowej przygotowanej przez kandydata (należy przygotować nuty dla akompaniatora)
   III etap - rozmowa kwalifikacyjna
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Śpiew solowy
 • Musical
 
Studia II stopnia:
WOKALISTYKA
Specjalności:
 • Śpiew solowy
 • Musical