• ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Analityka medyczna
   Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym, trwają 5 lat. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz może podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu specjalisty. Studia obejmują przedmioty ogólne w zakresie nauk humanistycznych, organizacyjnych oraz języków obcych; przedmioty podstawowe w zakresie nauk chemicznych, biologicznych i medycznych oraz przedmioty kierunkowe w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immunologicznej, genetycznej i molekularnej.
   Absolwent może wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia na poziomie rozszerzonym
   • Chemia na poziomie rozszerzonym

   Dowiedz się więcej

    

  • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Farmacja
   Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym, trwają 5,5 roku (obejmują obowiązkową 6 miesięczną praktykę w aptece). Studia obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc.
   Absolwent uzyskuje prawo do:
   • wykonywania zawodu farmaceuty,
   • kształcenia specjalizacyjnego,
   • prowadzenia badań naukowych nad lekiem,
   • oraz do udzielania informacji o leku.
   Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty, zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym jak również do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia na poziomie rozszerzonym
   • Chemia na poziomie rozszerzonym

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • ak47
  ocena

  beznadziejny wydział, nie polecam

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
FARMACJA
ANALITYKA MEDYCZNA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
FARMACJA