• GÓRNICTWO I GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Górnictwo i geologia
  Absolwenci posiadają wiedzę ogólną w zakresie nauk matematyczno-technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Bez problemu rozwiązują problemy inżynierskie, aktywnie uczestniczą w pracy grupowej i kierują podległymi pracownikami. Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii. Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza
  Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed magistrem inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu złóż gazu ziemnego. Metod ich eksploatacji oraz transportu i dystrybucji. Są przygotowani do wykonywania projektów podziemnych magazynów gazu, komputerowych symulacji ich pracy oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Uzyskują ponadto niezbędną wiedzę do projektowania i eksploatacji sieci przesyłowych różnego przeznaczenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

opinie (2)

 • Absolwent
  ocena

  Ten wydział to fabryka bezrobotnych, niestety człowiek zdaje sobie z tego sprawę dopiero w trakcie studiów gdy poznaje branże (oczywiście na własną rękę) i żal się wycofać np na trzecim roku.

 • Szymon
  ocena

  W obecnych czasach nie ma gorszej branży w której człowiek mógłby się kształcić. A po samych studiach człowiek niewiele umie.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry