• HIGIENA DENTYSTYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Higiena dentystyczna
   Pierwszy rok nauki to przedmioty teoretyczne. Na drugim roku studenci rozpoczynają zajęcia ze stomatologii zachowawczej i endodoncji przedklinicznej. Od trzeciego roku dołączone są ćwiczenia kliniczne. Do dyspozycji studentów jest 111 nowoczesnych unitów stomatologicznych oraz inny sprzęt potrzebny do diagnostyki i leczenia pacjentów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie stomatologii. Po zakończeniu studiów absolwent może pracować w gabinetach dentystycznych, w gabinetach prolaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach oraz szkołach. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. W niektórych krajach Unii Europejskiej może prowadzić gabinety prolaktyki stomatologicznej. W Polsce czekamy na regulacje prawne w tym zakresie. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Higiena dentystyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Lekarsko-dentystyczny
   Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk medycznych oraz szczegółową w dyscyplinach stomatologicznych. Po uzyskaniu dyplomu, odbyciu rocznego stażu podyplomowego i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP) absolwent otrzymuje prawo wykonywania zawodu. Jest w stanie przejąć odpowiedzialność za skuteczną i bezpieczną opiekę nad powierzonym mu pacjentem, realizuje zadania zawodowe lekarza-dentysty. Może pracować we wszystkich placówkach służby zdrowia, publicznych i niepublicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarsko-dentystycznym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia
   • Chemia lub fizyka

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 
Studia I stopnia:
HIGIENA DENTYSTYCZNA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 
Studia I stopnia:
HIGIENA DENTYSTYCZNA