ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

tel. 91 48 00 850, 91 48 00 854;

tel / fax 91 48 00 857

e-mail.:anmed@pum.edu.pl

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-lekarsko-biotechnologiczny

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

tel. 91 48 00 850, 91 48 00 854;

tel / fax 91 48 00 857

e-mail.:anmed@pum.edu.pl

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-lekarsko-biotechnologiczny

 • ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Analityka medyczna
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w:
  • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
  • zakładach prowadzących badania kliniczne,
  • instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych,
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Chemia

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Biotechnologia
  Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jest przygotowany do pracy w:
  • przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych i medycznych. 
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia ocen ze studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • julian
  ocena

  nieprzyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, ale atmosfera zdechła

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: