• ANALITYKA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Analityka medyczna
   Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w:
   • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
   • zakładach prowadzących badania kliniczne,
   • instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych,
   • jednostkach kontrolno-pomiarowych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia
   • Chemia

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Biotechnologia
   Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jest przygotowany do pracy w:
   • przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
   • laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych i medycznych. 
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • julian
  ocena

  nieprzyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, ale atmosfera zdechła

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
ANALITYKA MEDYCZNA
 
Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia medyczna
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia medyczna