• ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Analityka medyczna
   Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w:
   • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
   • zakładach prowadzących badania kliniczne,
   • instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych,
   • jednostkach kontrolno-pomiarowych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia
   • Chemia

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Biotechnologia
   Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jest przygotowany do pracy w:
   • przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
   • laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych i medycznych. 
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • julian
  ocena

  nieprzyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, ale atmosfera zdechła

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
ANALITYKA MEDYCZNA
 
Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia medyczna
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia medyczna