• GRAFIKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Grafika
   Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki i dostrzega znaczenie sztuki w rozwoju kultury i społeczeństwa. Opanował umiejętność wykorzystania w pracy artystycznej technik druku tradycyjnego i cyfrowego oraz multimediów.
   Jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem komputera (bardzo dobra znajomość programów graficznych i umiejętność wykorzystania ich w sposób kreatywny). Posiada umiejętności pracy w zespole. Jest przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztuki, instytucjach kulturalnych. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika podstawą jest złożony komplet dokumentów oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność do wybranego kierunku studiów:
   • rysunek (studium postaci),
   • do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy),
   • zadanie kompozycyjno-projektowe.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • SZTUKI WIZUALNE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Sztuki wizualne
   Absolwent posiada wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych i użytkowych. Przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po ukończeniu studiów I stopnia na tym kierunku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuki wizualne podstawą jest złożony komplet wymaganych dokumentów, oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność  do wybranego kierunku studiów:
   • rysunek (studium postaci),
   • do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy),
   • zadanie kompozycyjno-projektowe.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuki wizualne jest ocena dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych (w ilości 10 do 15) i dokumentacji prezentującej ich twórczość, oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
GRAFIKA
 
Studia I stopnia
SZTUKI WIZUALNE
Specjalności:
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Grafika komputerowa
 • Kształtowanie przestrzeni i design
 • Grafika
 
Studia II stopnia:
SZTUKI WIZUALNE
Specjalności:
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Grafika komputerowa
 • Kształtowanie przestrzeni i design
 • Grafika

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
GRAFIKA
 
Studia I stopnia
SZTUKI WIZUALNE
Specjalności:
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Grafika komputerowa
 • Kształtowanie przestrzeni i design
 • Grafika
 
Studia II stopnia:
SZTUKI WIZUALNE
Specjalności:
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Grafika komputerowa
 • Kształtowanie przestrzeni i design
 • Grafika