• FILOLOGIA W ZAKRESIE FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia w zakresie filologii niderlandzkiej
   Wydział Anglistyki kształci ludzi przygotowanych do podejmowania nowoczesnych wyzwań, którzy posiedli umiejętność poszerzania i samodzielnego uzupełniania wiedzy, a ich narzędziem pracy jest lingua franca współczesnego świata. Absolwenci nabywają zdolność do ponadkulturowej i pozbawionej uprzedzeń komunikacji, otwartość na inne języki, wielojęzyczność, przekonanie o równości społeczeństw poprzez równość języków i kultur; charakteryzują się łatwością nawiązywania kontaktów z całym światem, tolerancją, szacunkiem dla ludzi poprzez szacunek dla języka i kultury. Wydział Anglistyki otwiera absolwenta na interdyscyplinarność – w nauce, edukacji i zastosowaniach, przygotowuje do konkretnych zawodów, ale nie ogranicza do nich absolwenta. Kształci nowoczesnych humanistów w zakresie języka, literatury i kultury, zdolnych do współpracy w grupie i otwartych na wiedzę z wielu dyscyplin bez sztucznych podziałów i barier; zdolnych do pracy dla dobra otoczenia społecznego – w nauce, edukacji, medycynie, mediach, biznesie, polityce i wielu innych dziedzinach współczesnego świata.
   Absolwenci:
   • nabywają kompetencje językowe bliskie rodzimych (near-native), w tym znakomitą wymowę
   • otrzymują wszechstronną wiedzę humanistyczną w zakresie języka, literatury i kultury
   • nabywają umiejętności krytycznego myślenia oraz poszukiwania informacji, jak również wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości
   • potrafią współpracować w grupie oraz są otwarci na wiedzę z wielu dyscyplin i efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności i kompetencje w praktyce
   • znajdują pracę jako świetni nauczyciele, tłumacze i eksperci językowi w rozmaitych gałęziach gospodarki
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia w zakresie filologia niderlandzka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski lub niemiecki

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA ANGIELSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska
   Filologia angielska umieszczona w obszarze nauk humanistycznych wykazuje powiązania z innymi kierunkami i filologiami z tego obszaru, jak również w pewnych zakresach z innymi obszarami wiedzy. W obszarze nauk humanistycznych filologia angielska ma ścisłe powiązania z takimi kierunkami jak filologia, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, filozofia. Ponadto w pewnych zakresach czerpie z nauk społecznych, zwłaszcza psychologii, pedagogiki, socjologii. Kierunek filologia angielska dobrze wpisuje się w te dziedziny, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów odwołują się do dorobku naukowego wchodzącego w ich zakres. Filologia angielska jako nauka o języku, literaturze i kulturze rozpatruje swój przedmiot zarówno w sferze teoretycznej jak i aplikacyjnej w szerokim ujęciu nauk humanistycznych, społecznych oraz innych nauk. Wiedza zdobywana na kierunku filologia angielska prowadzi do kształtowania kompetencji profesjonalnych i postaw osobowych i społecznych, które pozwalają absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki. Wydział Anglistyki kształci ludzi przygotowanych do podejmowania nowoczesnych wyzwań, którzy posiedli umiejętność poszerzania i samodzielnego uzupełniania wiedzy, a ich narzędziem pracy jest lingua franca współczesnego świata. Absolwenci nabywają zdolność do ponadkulturowej i pozbawionej uprzedzeń komunikacji, otwartość na inne języki, wielojęzyczność, przekonanie o równości społeczeństw poprzez równość języków i kultur; charakteryzują się łatwością nawiązywania kontaktów z całym światem, tolerancją, szacunkiem dla ludzi poprzez szacunek dla języka i kultury. Wydział Anglistyki otwiera absolwenta na interdyscyplinarność – w nauce, edukacji i zastosowaniach, przygotowuje do konkretnych zawodów, ale nie ogranicza do nich absolwenta. Kształci nowoczesnych humanistów w zakresie języka, literatury i kultury, zdolnych do współpracy w grupie i otwartych na wiedzę z wielu dyscyplin bez sztucznych podziałów i barier; zdolnych do pracy dla dobra otoczenia społecznego – w nauce, edukacji, medycynie, mediach, biznesie, polityce i wielu innych dziedzinach współczesnego świata.
   Absolwenci:
   • nabywają kompetencje językowe bliskie rodzimych (near-native), w tym znakomitą wymowę
   • otrzymują wszechstronną wiedzę humanistyczną w zakresie języka, literatury i kultury
   • nabywają umiejętności krytycznego myślenia oraz poszukiwania informacji, jak również wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości
   • potrafią współpracować w grupie oraz są otwarci na wiedzę z wielu dyscyplin i efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności i kompetencje w praktyce
   • znajdują pracę jako świetni nauczyciele, tłumacze i eksperci językowi w rozmaitych gałęziach gospodarki
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski (egzamin pisemny i ustny)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • T.
  ocena

  Filologia angielska świetna, rzetelne przygotowanie do dalszej pracy

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA W ZAKRESIE FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Ogólnoakademicka
 • Specjalizacja nauczycielska
 • Tłumaczeniowa 
 • Południowoafrykańska
 • Celtycka (z nauką walijskiego i irlandzkiego)
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA W ZAKRESIE FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Ogólnoakademicka
 • Tłumaczenie pisemne
 • Tłumaczenia konferencyjne 
 • Kognitywne językoznawstwo stosowane
 • Język i komunikacja w mediach i polityce
 • Kultura anglo-amerykańska (wspólnie z Instytutem Historii UAM)
 • Celtycka (z nauką walijskiego i irlandzkiego)
 • Kanada anglojęzyczna: literatura, kultura, język 
 • Australijsko-nowozelandzka
 • Język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie (studia realizowane w Collegium Polonicum w Słubicach we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina) 
 • Moduł nauczycielski do wyboru

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Ogólnoakademicka
 • Specjalizacja nauczycielska
 • Tłumaczeniowa 
 • Południowoafrykańska
 • Celtycka (z nauką walijskiego i irlandzkiego)
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Ogólnoakademicka
 • Tłumaczenie pisemne
 • Tłumaczenia konferencyjne 
 • Kognitywne językoznawstwo stosowane
 • Język i komunikacja w mediach i polityce
 • Kultura anglo-amerykańska (wspólnie z Instytutem Historii UAM)
 • Celtycka (z nauką walijskiego i irlandzkiego)
 • Kanada anglojęzyczna: literatura, kultura, język 
 • Australijsko-nowozelandzka
 • Język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie (studia realizowane w Collegium Polonicum w Słubicach we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina) 
 • Moduł nauczycielski do wyboru

Podyplomowe

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I NAUCZANIU POCZĄTKOWYM
 
ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)
 
KSZTAŁECENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
TŁUMACZENIE AUDIOWIZUALNE
 
KSZTAŁCENIE TŁUMACZY
 
E-LEARNING DLA POLSKIEJ SZKOŁY: WDRAŻANIE, ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA