Kampus Morasko

Pracownicy i studenci Wydziału Biologii wchodzą w skład społeczności akademickiej na tzw. Kampusie Morasko. Mieścimy się w  doskonale wyposażonym gmachu Collegium Biologicum. Nowoczesny sprzęt i znakomita kadra umożliwiają prowadzenie specjalistycznych szkoleń, wykonywanie ekspertyz oraz doradztwo naukowe w zakresie biologii molekularnej, biologii sądowej, mikrobiologii czy ekologii i biologii środowiska. Wszystko to powoduje, że Wydział Biologii to znakomite miejsce do zdobywania i poszerzania wiedzy biologicznej jak i rozwoju naukowo-badawczego.

opinie (1)

  • Studentka
    ocena

    .

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry