Kampus Morasko

Pracownicy i studenci Wydziału Biologii wchodzą w skład społeczności akademickiej na tzw. Kampusie Morasko. Mieścimy się w doskonale wyposażonym gmachu Collegium Biologicum. Nowoczesny sprzęt i znakomita kadra umożliwiają prowadzenie specjalistycznych szkoleń, wykonywanie ekspertyz oraz doradztwo naukowe w zakresie biologii molekularnej, biologii sądowej, mikrobiologii czy ekologii i biologii środowiska. Wszystko to powoduje, że Wydział Biologii to znakomite miejsce do zdobywania i poszerzania wiedzy biologicznej jak i rozwoju naukowo-badawczego.

Opinie (1)

Studentka Ocena

.