• WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Weterynaria
   Nauczanie na kierunku weterynaria obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe, staże kliniczne i praktyki. Student zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych nauk biologicznych i medycznych, uzyskuje wiedzę i umiejętności rozpoznawania, leczenia i zwalczania chorób zwierzęcych, uczy się wykonywania podstawowych zabiegów chirurgicznych u poszczególnych gatunków zwierząt. W procesie kształcenia stosowane są następujące metody dydaktyczne: wykłady (tradycyjne i interaktywne), ćwiczenia (audytoryjne, laboratoryjne, kliniczne, sekcyjne, terenowe), seminaria, kuratoria kliniczne oraz praktyki hodowlane, kliniczne i sanitarne. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwenci kierunku weterynaria uzyskują tytuł zawodowy lekarza weterynarii, który uprawnia do prowadzenia prywatnej praktyki weterynaryjnej, zatrudnienia w państwowej służbie weterynaryjnej, prywatnych laboratoriach diagnostycznych, zakładach produkcji zwierzęcej, produkcji pasz i dodatków paszowych, przemyśle farmaceutycznym oraz instytucjach naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Weterynaria
   1. Biologia
   2. Chemia
   3. Fizyka i astronomia
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
    
   Przedmioty obowiązkowe
   Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego
   z przedstawionych poniżej)
   Weterynaria – studia w języku angielskim
   1. Język angielski
   2. Biologia
   1. Chemia
   2. Fizyka i astronomia

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
WETERYNARIA
WETERYNARIA w języku angielskim