ul. Umultowska 89b

61-614 Poznań

telefon +48 61 829 1553

http://chemia.amu.edu.pl/

ul. Umultowska 89b

61-614 Poznań

telefon +48 61 829 1553

http://chemia.amu.edu.pl/

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Chemia
  Kierunek studiów chemia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Kierunkowe efekty kształcenia wpisują się w nową misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Chemii w nawiązaniu do ich długoletnich tradycji edukacyjnych, a także spełniają wymagania stawiane absolwentom w związku z zapotrzebowaniem społecznogospodarczym oraz całkowicie przygotowują do rozpoczęcia drugiego stopnia studiów na kierunku chemia i pokrewnych. Wydział kształtuje absolwentów w duchu odpowiedzialnego samodzielnego myślenia i swobody dyskusji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • Student
  ocena

  Nie polecam. Wszystko zależy od szczęścia na kogo trafisz. Wydział chemii organicznej..

 • M.M
  ocena

  Świetny!

 • Anna
  ocena

  Najlepsza uczelnia w Polsce!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: