• CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Chemia
   Kierunek studiów chemia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Kierunkowe efekty kształcenia wpisują się w nową misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Chemii w nawiązaniu do ich długoletnich tradycji edukacyjnych, a także spełniają wymagania stawiane absolwentom w związku z zapotrzebowaniem społecznogospodarczym oraz całkowicie przygotowują do rozpoczęcia drugiego stopnia studiów na kierunku chemia i pokrewnych. Wydział kształtuje absolwentów w duchu odpowiedzialnego samodzielnego myślenia i swobody dyskusji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • Student
  ocena

  Nie polecam. Wszystko zależy od szczęścia na kogo trafisz. Wydział chemii organicznej..

 • M.M
  ocena

  Świetny!

 • Anna
  ocena

  Najlepsza uczelnia w Polsce!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Analityka chemiczna
 • Chemia biologiczna
 • Chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Chemia kosmetyczna
 • Chemia materiałowa
 • Chemia sądowa
 • Chemia środowiska
 • Chemia z zastosowaniami informatyki
 • Synteza i analiza chemiczna
Studia II stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia biologiczna
 • Chemia kosmetyczna
 • Chemia materiałowa
 • Chemia środowiska
 • Chemia z zastosowaniami informatyki

Niestacjonarne

Studia II stopnia:
CHEMIA