• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Ekonomia
   Kształcenie na kierunku ekonomia pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Nauka języków obcych pozwala absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Ekonomia
   1. Geografia
   2. Historia
   3. Język polski
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
   6. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Zarządzanie
   Kształcenie na kierunku zarządzanie pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym. Student uczy się identyfikować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Jest przygotowywany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Uczy sięi tworzyć i realizować strategię, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Zdobywa umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Nauka języków obcych pozwala studentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Zarządzanie
   1. Geografia
   2. Historia
   3. Język polski
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
   6. Wiedza o społeczeństwie
   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Kształcenie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala jednocześnie uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych, w tym szczególnie - zarządzania. Student zdobywa umiejętności menedżerskie oraz umiejętności realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami, transferu technologii i innowacyjności. Nauka języków obcych pozwoli absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest kompleksowa wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Zarządzanie i inżynieria produkcji
   1. Geografia
   2. Historia
   3. Język polski
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
   6. Wiedza o społeczeństwie
   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność:
 • Zarządzanie innowacjami
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
 • Finanse w Unii Europejskiej
 • Rynki  i marketing
EKONOMIA w języku angielskim
Specjalność:
 • Europejski rozwój gospodarczy
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność:
 • Zarządzanie innowacjami
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
 • Finanse w Unii Europejskiej
 • Rynki i marketing
EKONOMIA w języku angielskim
Specjalność:
 • Europejski rozwój gospodarczy
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi