10-719 Olsztyn

ul. M. Oczapowskiego 4

 tel. + 48 89 523 4275

 e-mail: wne(at)uwm.edu.pl

10-719 Olsztyn

ul. M. Oczapowskiego 4

 tel. + 48 89 523 4275

 e-mail: wne(at)uwm.edu.pl

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Ekonomia
  Kształcenie na kierunku ekonomia pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Nauka języków obcych pozwala absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  Kierunek studiów
  Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
  z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
  Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
  Ekonomia
  1. Geografia
  2. Historia
  3. Język polski
  4. Język obcy nowożytny*
  5. Matematyka
  6. Wiedza o społeczeństwie

  *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Zarządzanie
  Kształcenie na kierunku zarządzanie pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym. Student uczy się identyfikować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Jest przygotowywany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Uczy sięi tworzyć i realizować strategię, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Zdobywa umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Nauka języków obcych pozwala studentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  Kierunek studiów
  Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
  z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
  Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
  Zarządzanie
  1. Geografia
  2. Historia
  3. Język polski
  4. Język obcy nowożytny*
  5. Matematyka
  6. Wiedza o społeczeństwie
  *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Kształcenie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala jednocześnie uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych, w tym szczególnie - zarządzania. Student zdobywa umiejętności menedżerskie oraz umiejętności realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami, transferu technologii i innowacyjności. Nauka języków obcych pozwoli absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest kompleksowa wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  Kierunek studiów
  Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
  z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
  Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
  Zarządzanie i inżynieria produkcji
  1. Geografia
  2. Historia
  3. Język polski
  4. Język obcy nowożytny*
  5. Matematyka
  6. Wiedza o społeczeństwie
  *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)