• FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska
   Nie spodziewasz się, w ilu zawodach możesz pracować, będąc absolwentem filologii polskiej! To od Ciebie zależy, czy zostaniesz nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, bibliotekarzem, pisarzem, specjalistą public relations czy logopedą. Sprawdź, jakie masz możliwości! Jest ich więcej niż myślisz. W trakcie nauki poznasz rynek pracy dzięki praktykom i płatnym stażom.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filmoznawstwo i kultura mediów
   Pierwszy w Polsce kierunek o unikatowym programie, utworzony z myślą o młodych ludziach, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o sztuce filmowej i zyskać wszechstronną orientację we współczesnej kulturze medialnej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Historia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • WIEDZA O TEATRZE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Wiedza o teatrze
   To kierunek dla osób, które interesują się różnymi typami widowisk i przemianami zachodzącymi w coraz silniej steatralizowanej kulturze współczesnej. Łączymy punkty widzenia różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii sztuki, literaturoznawstwa, muzykologii oraz wiedzy o mediach. Poznańska teatrologia stwarza okazję do wszechstronnych działań praktycznych (udział w warsztatach, realizacja własnych projektów kuratorskich). Studenci mogą tworzyć własne przedsięwzięcia zarówno podczas zajęć, jak i w Kole Naukowym Teatrologów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

    

   Dowiedz się więcej

    

  • BAŁKANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Bałkanistyka
   Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lektoraty języków obcych prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języków słowiańskich oraz bałkańskich jako obcych native speakerzy, a pozostałe zajęcia pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytutu Historii oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bałkanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bałkanistyka jest rankingocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

    

   Dowiedz się więcej

    

   Rekrutacja na studia w języku angielskim opisana tutaj.

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA CHORWACKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia chorwacka
   Językiem kierunkowym na filologii chorwackiej jest język chorwacki, którego studenci uczą się od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych). Lektorat języka chorwackiego prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka chorwackiego jako obcego native speakerzy oraz polscy nauczyciele akademiccy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia chorwacka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia bułgarska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA CZESKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia czeska
   Studia bohemistyczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej to nie tylko nauka języka czy zgłębianie historii czeskiej literatury. To także poznawanie kultury i zwyczajów południowych sąsiadów, liczne spotkania z ludźmi nauki i artystami.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia czeska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA SERBSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia serbska
   Językiem kierunkowym na filologii serbskiej jest język serbski, którego studenci uczą się od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych). Lektorat języka serbskiego prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia serbska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia serbska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia słowiańska i filologia polska
   Studiując kierunek filologia słowiańska i filologia polska, zwany także studiami slawistyczno-polonistycznymi, studenci uczą się jednocześnie języka rosyjskiego, a także zdobywają wiedzę z zakresu historii i kultury Rosji. Języka kierunkowego studenci uczą się od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska i filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia słowiańska i filologia polska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia klasyczna
   Jeśli interesuje Cię kultura starożytnych Greków i Rzymian, masz zdolności analityczne, a nauka języków obcych przychodzi Ci z łatwością, jest to kierunek idealny dla Ciebie. Z nami odkryjesz korzenie cywilizacji europejskiej i zadziwiające oblicza kultury antycznej, opanujesz perfekcyjnie języki klasyczne: łacinę i grekę, uzyskasz kompetencje tłumacza literatury greckiej i łacińskiej różnych epok. W czasie studiów zdobędziesz także specjalizację archiwistyczno-edytorską (I stopień) i nauczycielską (II stopień).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA - STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Studia śródziemnomorskie
   Kierunek prowadzony także w języku angielskim. Jedyny w Polsce kierunek pozwalający rozwijać zainteresowania kulturą antyczną i cywilizacją śródziemnomorską, a jednocześnie zapewniający zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na pracę w branży turystycznej. W czasie studiów zaznajomisz się z kulturą krajów śródziemnomorskich, poznasz turystyczne atrakcje Śródziemnomorza oraz antyczne i współczesne języki tego regionu (w programie studiów przewidziano kilkaset godzin nauczania wybranego języka romańskiego).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia śródziemnomorskie jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • LATYNISTYCZNO-POLONISTYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie
   Kierunek dla tych, którzy chcą zostać nowoczesnym nauczycielem w szkole podstawowej – uczyć języka polskiego oraz odkrywać przed uczniami tajniki początków kultury europejskiej. Studia dla miłośników mitów, starożytności oraz osób chcących szukać śladów dawnej kultury w codzienności. W czasie studiów poznasz literaturę polskiego renesansu, baroku i oświecenia tworzoną nie tylko w języku polskim, ale także po łacinie, będziesz umiał dostrzecwpływy antyku w ojczystej kulturze. Zostaniesz nauczycielem języka polskiego w pełni rozumiejącym dziedzictwo kulturowe antyku i umiejącym je popularyzować.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
   Absolwenci tego kierunku mają uprawnienia, by nauczać aż dwóch przedmiotów (języka polskiego i etyki). To okazja, by stać się nowoczesnym nauczycielem w szkole podstawowej, by rozwijać później swoje zainteresowania filozoficzne lub polonistyczne, to także dwa razy więcej szans na rynku pracy!
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska jako obca
   Kierunek stworzony z myślą o obcokrajowcach, którzy chcą poznać język polski i kulturę naszego kraju.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska jako obca mogą uczestniczyć kandydaci niebędący obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Media interaktywne i widowiska
   Media Interaktywne i Widowiska to pierwszy w Polsce nowoczesny program dwuletnich studiów magisterskich opierający się na interdyscyplinarnych kompetencjach i umiejętnościach, które studenci nabywają poprzez przyjęcie w programie studiów perspektywy niwelującej rozwarstwienie pomiędzy naukami humanistycznymi, sztuką a współczesną rzeczywistością medialno-technologiczną. Wśród obowiązkowych przedmiotów MIiW znajdują się między innymi: Media interaktywne, Sztuka współczesna, Performans medialny, Laboratorium mediów, Kultura i technologia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Media interaktywne i widowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • POLACY I NIEMCY W EUROPIE Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Polacy i Niemcy w Europie
   Chcesz zdobyć jednocześnie dyplomy dwóch uczelni: polskiej i niemieckiej? Planujesz w przyszłości podjąć pracę w instytucji kulturalnej, firmie lub fundacji z Niemiec? Ten kierunek jest dla Ciebie!
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie jest wynik egzaminu pisemnego i ustnego z języka niemieckiego (wymagany poziom B2) oraz rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu tematyki związanej z historią, literaturą i kulturą Polski i Niemiec.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • POLONISTYKA W KONTEKSTACH KULTURY Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Polonistyka w kontekstach kultury
   Podejmij wyzwanie – odważ się na nowatorskie studia! Poznawaj teksty kultury, dyskutuj o codzienności, twórz ciekawą humanistyczną przyszłość. Sam decyduj o kształcie Twojego programu studiów (choć pewnie nie będziesz chciał z niczego rezygnować). Kończąc studia, stajesz się projektantem i animatorem różnych form aktywności społecznych i kulturalnych, specjalistą w zakresie mediów społecznościowych, profesjonalnym użytkownikiem języka i literatury, które nieustannie wchodzą w interakcje z kulturą, reklamą, polityką, historią, socjologią, geografią, teatrem i filmem. Polonistyka w kontekstach  kultury to szansa, z której warto skorzystać!
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polonistyka w kontekstach kultury jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • STUDIA POLONISTYCZNO - GERMANISTYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

   Studia prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej wraz z Instytutem Filologii Germańskiej. Obejmują 3 specjalizacje:
   • nauczyciel języka polskiego
   • nauczyciel języka niemieckiego
   • specjalność translatorska
   W czasie nauki Student odbywa bardzo intensywny kurs języka niemieckiego.

  • STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Studia Południowosłowiańskie
   Program studiów specjalności studia południowosłowiańskie ma za zadanie nie tylko uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, ale także:
   • zdobycie podstawowej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej krajów specjalizacji w kręgu narodów południowosłowiańskich (Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii) dawniej i współcześnie
   • zdobycie wiedzy na temat historii krajów specjalizacji na tle dziejów Półwyspu Bałkańskiego i Europy
   • zapoznanie z głównymi epokami, prądami i twórczością czołowych przedstawicieli ze wskazaniem na uwarunkowania historyczne, konfesyjne, narodowe i kulturowe twórczości literackiej
   • zdobycie podstawowej wiedzy na temat współczesnego języka specjalizacji na tle rozwojowym języków południowosłowiańskich i bałkańskiej ligi językowej
   • zdobycie wiedzy z zakresu etnogenezy Słowian oraz dziejów i znaczenia południowosłowiańskich idei wspólnotowych.
   W ramach kierunku student będzie uczyć się dwóch języków z grupy południowosłowiańskiej.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia południowosłowiańskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny

   Dowiedz się więcej

    

  • LITERATURA POWSZECHNA Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Literatura powszechna
   Zmieniająca się rzeczywistość systemu edukacyjnego i kulturalnego w Polsce wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji oraz ich poszerzania o nowe obszary. Taką ofertę prezentują studia na kierunku Literatura powszechna, które mają na celu zdobycie kompetencji merytorycznych przez osobom wykonującym rozmaite zawody związane z kulturą, edukacją, sztuką, translatoryką. Studentami mogą być absolwenci różnych kierunków, nie tylko humanistycznych i społecznych, którzy chcą studiować w zróżnicowanej grupie osób zainteresowanych literaturą, mających różnorodne kompetencje oraz zdobyć oryginalny dyplom magistra. 
   Zapraszamy także osoby, które studia I lub II stopnia ukończyły już jakiś czas temu i chcą poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę.
   • Unikatowy program
   • Genologiczne i tematyczne ujęcie literatury powszechnej
   • Szeroka wiedza o literaturze powszechnej, której podstawą jest literatura grecka i rzymska, a punktem odniesienia literatura polska
   Indywidualizacja programu kształcenia, łącznie z wyborem opiekuna pracy magisterskiej
   Dogodna organizacja planu zajęć
   Więcej informacji znajdziesz tutaj.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Literatura powszechna jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

   Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne są studiami pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi (na kierunku prawo i teologia), prowadzonymi w trybie stacjonarnym. W ramach studiów w Programie MISHiS można uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra. Studenci MISHiS-u mają prawo uczestniczenia w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów UAM, oraz do uczęszczania i uzyskiwania zaliczeń na wszystkich zajęciach prowadzonych na kierunkach i specjalnościach funkcjonujących w ramach Programu MISHiS. 
   Studenci ubiegać mogą się o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także na innych uczelniach. Tryb ubiegania się o udziałw zajęciach spoza Programu MISHiS przewiduje: uzyskanie zgody dziekana lub dyrektora wybranej jednostki akademickiej, zgodę tutora oraz akceptację Dyrektora MISHiS-u.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia

    

   Więcej informacji znajdziesz tutaj.

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Więcej informacji znajdziesz tutaj.

opinie (1)

 • Bor
  ocena

  Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Logopedyczna
 • Wydawnicza
 • Dziennikarska
 • Dokumentalistyczno-bibliotekarska
 • Artystycznoliteracka
 • Europejska edukacja kulturowa
 • Kultura mediów cyfrowych
 • Specjalność środkowoeuropejska
FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW
Specjalności:
 • Kultura filmowa i medialna
WIEDZA O TEATRZE
Specjalności:
 • Interdyscyplinarne projekty kuratorskie
 • Teatr społeczności lokalnych
BAŁKANISTYKA
Specjalności:
 • Przekładu funkcjonalnego
 • Kulturowa i turystyczna
FILOLOGIA BUŁGARSKA
Specjalności:
 • Przekład funkcjonalny
 • Kulturowa i turystyczna
FILOLOGIA CHORWACKA
Specjalności:
 • Przekład funkcjonalny
 • Kulturowa i turystyczna
FILOLOGIA CZESKA
Specjalności:
 • Przekład funkcjonalny
 • Kulturowa i turystyczna
FILOLOGIA SERBSKA
Specjalności:
 • Przekład funkcjonalny
 • Kulturowa i turystyczna
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Artystycznoliteracka
 • Dokumentalistyczno-bibliotekarska
 • Dziennikarska
 • Europejska edukacja kulturowa
 • Kultura mediów cyfrowych
 • Nauczycielska
 • Wydawnicza
STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE
Specjalności:
 • Przekład funkcjonalny
 • Kulturowa i turystyczna
FILOLOGIA KLASYCZNA
Specjalności:
 • Archiwistyczno-edytorska
STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
Specjalności:
Turystyka kulturowa Śródziemnomorza
LATYNISTYCZNO-POLINISTYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE
HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE
POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE
STUDIA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE
FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA
STUDIA POLONISTYCZNO - GERMANISTYCZNE
STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Przekładowa
 • Komparatystyczna
 • Edytorstwo naukowe
 • Dziennikarstwo i public relations
 • Operologiczna
 • Estetyka literacka i performatywna
 • Krytyka i praktyka literacka
 • Komunikacja medialna
 • Specjalność środkowoeuropejska
FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW
Specjalności:
 • Informacja i techniki audiowizualne w mediach
MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA
Specjalności:
 • Operologiczna
BAŁKANISTYKA
Specjalności:
 • Translatorska
 • Kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej
BALKAN STUDIES
FILOLOGIA BUŁGARSKA
Specjalności:
 • Translatorska
 • Kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej
FILOLOGIA CHORWACKA
Specjalności:
 • Translatorska
 • Kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej
FILOLOGIA CZESKA
Specjalności:
 • Translatorska
 • Kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej
FILOLOGIA SERBSKA
Specjalności:
 • Translatorska
 • Kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej
FILOLOGIA KLASYCZNA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Ogólna
STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
Specjalności:
 • Turystyka kulturowa Śródziemnomorza
MEDITERRANEAN STUDIES
POLACY I NIEMCY W EUROPIE
POLONISTYKA W KONTEKSTACH KULTURY
STUDIA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Dziennikarska
 • Nauczycielska
 • Wydawnicza
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Dziennikarstwo i PR
 • Edytorstwo naukowe
 • Europejska edukacja kulturowa
 • Nauczycielska

Podyplomowe

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA
EDYTORSTWO
GENDER
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO