ul. Fredry 10,

61-701 Poznań,

 tel i fax +48 61 829 46 90,

tel. +48 61 829 46 92

e-mail: dziewfpk@amu.edu.pl

http://wfpik.amu.edu.pl/

ul. Fredry 10,

61-701 Poznań,

 tel i fax +48 61 829 46 90,

tel. +48 61 829 46 92

e-mail: dziewfpk@amu.edu.pl

http://wfpik.amu.edu.pl/

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska
  Nie spodziewasz się, w ilu zawodach możesz pracować, będąc absolwentem filologii polskiej! To od Ciebie zależy, czy zostaniesz nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, bibliotekarzem, pisarzem, specjalistą public relations czy logopedą. Sprawdź, jakie masz możliwości! Jest ich więcej niż myślisz. W trakcie nauki poznasz rynek pracy dzięki praktykom i płatnym stażom.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy nowożytny, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filmoznawstwo i kultura mediów
  Pierwszy w Polsce kierunek o unikatowym programie, utworzony z myślą o młodych ludziach, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o sztuce filmowej i zyskać wszechstronną orientację we współczesnej kulturze medialnej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WIEDZA O TEATRZE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Wiedza o teatrze
  To kierunek dla osób, które interesują się różnymi typami widowisk i przemianami zachodzącymi w coraz silniej steatralizowanej kulturze współczesnej. Łączymy punkty widzenia różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii sztuki, literaturoznawstwa, muzykologii oraz wiedzy o mediach. Poznańska teatrologia stwarza okazję do wszechstronnych działań praktycznych (udział w warsztatach, realizacja własnych projektów kuratorskich). Studenci mogą tworzyć własne przedsięwzięcia zarówno podczas zajęć, jak i w Kole Naukowym Teatrologów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BAŁKANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bałkanistyka
  Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lektoraty języków obcych prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języków słowiańskich oraz bałkańskich jako obcych native speakerzy, a pozostałe zajęcia pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytutu Historii oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bałkanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bałkanistyka jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z zakresu tematyki związenej z dyscypliną.

   

  Dowiedz się więcej

   

  Rekrutacja na studia w języku angielskim opisana tutaj.

 • FILOLOGIA - FILOLOGIA CHORWACKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia chorwacka
  Językiem kierunkowym na filologii chorwackiej jest język chorwacki, którego studenci uczą się od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych). Lektorat języka chorwackiego prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka chorwackiego jako obcego native speakerzy oraz polscy nauczyciele akademiccy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia chorwacka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia bułgarska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA - FILOLOGIA CZESKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia czeska
  Studia bohemistyczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej to nie tylko nauka języka czy zgłębianie historii czeskiej literatury. To także poznawanie kultury i zwyczajów południowych sąsiadów, liczne spotkania z ludźmi nauki i artystami.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia czeska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA - FILOLOGIA SERBSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia serbska
  Językiem kierunkowym na filologii serbskiej jest język serbski, którego studenci uczą się od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych). Lektorat języka serbskiego prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia serbska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia serbska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA - FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia słowiańska i filologia polska
  Studiując kierunek filologia słowiańska i filologia polska, zwany także studiami slawistyczno-polonistycznymi, studenci uczą się jednocześnie języka rosyjskiego, a także zdobywają wiedzę z zakresu historii i kultury Rosji. Języka kierunkowego studenci uczą się od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska i filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia klasyczna
  Jeśli interesuje Cię kultura starożytnych Greków i Rzymian, masz zdolności analityczne, a nauka języków obcych przychodzi Ci z łatwością, jest to kierunek idealny dla Ciebie. Z nami odkryjesz korzenie cywilizacji europejskiej i zadziwiające oblicza kultury antycznej, opanujesz perfekcyjnie języki klasyczne: łacinę i grekę, uzyskasz kompetencje tłumacza literatury greckiej i łacińskiej różnych epok. W czasie studiów zdobędziesz także specjalizację archiwistyczno-edytorską (I stopień) i nauczycielską (II stopień).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA - STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Studia śródziemnomorskie
  Kierunek prowadzony także w języku angielskim. Jedyny w Polsce kierunek pozwalający rozwijać zainteresowania kulturą antyczną i cywilizacją śródziemnomorską, a jednocześnie zapewniający zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na pracę w branży turystycznej. W czasie studiów zaznajomisz się z kulturą krajów śródziemnomorskich, poznasz turystyczne atrakcje Śródziemnomorza oraz antyczne i współczesne języki tego regionu (w programie studiów przewidziano kilkaset godzin nauczania wybranego języka romańskiego).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia śródziemnomorskie jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LATYNISTYCZNO-POLONISTYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie
  Kierunek dla tych, którzy chcą zostać nowoczesnym nauczycielem w szkole podstawowej – uczyć języka polskiego oraz odkrywać przed uczniami tajniki początków kultury europejskiej. Studia dla miłośników mitów, starożytności oraz osób chcących szukać śladów dawnej kultury w codzienności. W czasie studiów poznasz literaturę polskiego renesansu, baroku i oświecenia tworzoną nie tylko w języku polskim, ale także po łacinie, będziesz umiał dostrzecwpływy antyku w ojczystej kulturze. Zostaniesz nauczycielem języka polskiego w pełni rozumiejącym dziedzictwo kulturowe antyku i umiejącym je popularyzować.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
  Absolwenci tego kierunku mają uprawnienia, by nauczać aż dwóch przedmiotów (języka polskiego i etyki). To okazja, by stać się nowoczesnym nauczycielem w szkole podstawowej, by rozwijać później swoje zainteresowania filozoficzne lub polonistyczne, to także dwa razy więcej szans na rynku pracy!
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, język obcy.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska jako obca
  Kierunek stworzony z myślą o obcokrajowcach, którzy chcą poznać język polski i kulturę naszego kraju.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska jako obca mogą uczestniczyć kandydaci niebędący obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Media interaktywne i widowiska
  Media Interaktywne i Widowiska to pierwszy w Polsce nowoczesny program dwuletnich studiów magisterskich opierający się na interdyscyplinarnych kompetencjach i umiejętnościach, które studenci nabywają poprzez przyjęcie w programie studiów perspektywy niwelującej rozwarstwienie pomiędzy naukami humanistycznymi, sztuką a współczesną rzeczywistością medialno-technologiczną. Wśród obowiązkowych przedmiotów MIiW znajdują się między innymi: Media interaktywne, Sztuka współczesna, Performans medialny, Laboratorium mediów, Kultura i technologia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Media interaktywne i widowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLACY I NIEMCY W EUROPIE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Polacy i Niemcy w Europie
  Chcesz zdobyć jednocześnie dyplomy dwóch uczelni: polskiej i niemieckiej? Planujesz w przyszłości podjąć pracę w instytucji kulturalnej, firmie lub fundacji z Niemiec? Ten kierunek jest dla Ciebie!
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej b2.

   

  Dowiedz się więcej

 • POLONISTYKA W KONTEKSTACH KULTURY Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Polonistyka w kontekstach kultury
  Podejmij wyzwanie – odważ się na nowatorskie studia! Poznawaj teksty kultury, dyskutuj o codzienności, twórz ciekawą humanistyczną przyszłość. Sam decyduj o kształcie Twojego programu studiów (choć pewnie nie będziesz chciał z niczego rezygnować). Kończąc studia, stajesz się projektantem i animatorem różnych form aktywności społecznych i kulturalnych, specjalistą w zakresie mediów społecznościowych, profesjonalnym użytkownikiem języka i literatury, które nieustannie wchodzą w interakcje z kulturą, reklamą, polityką, historią, socjologią, geografią, teatrem i filmem. Polonistyka w kontekstach  kultury to szansa, z której warto skorzystać!
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polonistyka w kontekstach kultury jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CENTRAL EUROPEAN AND BALKAN STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku central european balkan studies przeznaczone są dla studentów, którzy chcą poznać i zrozumieć dziedzictwo europejskie, literacką i kulturową tożsamość Europy na tle innych cywilizacji. W programie studiów znajdują się zajęcia pozwalające poznać problemy gospodarcze, ekonomiczne oraz polityczne Bałkanów. Wszystko to, w połączeniu z komunikacją biznesową oraz znajomością języka obcego daje absolwentom tego kierunku możliwość zatrudnienia w największych przedsiębiorstwach międzynarodowych.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Central European and Balkan Studies jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LITERATURA POWSZECHNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Literatura powszechna
  Zmieniająca się rzeczywistość systemu edukacyjnego i kulturalnego w Polsce wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji oraz ich poszerzania o nowe obszary. Taką ofertę prezentują studia na kierunku Literatura powszechna, które mają na celu zdobycie kompetencji merytorycznych przez osobom wykonującym rozmaite zawody związane z kulturą, edukacją, sztuką, translatoryką. Studentami mogą być absolwenci różnych kierunków, nie tylko humanistycznych i społecznych, którzy chcą studiować w zróżnicowanej grupie osób zainteresowanych literaturą, mających różnorodne kompetencje oraz zdobyć oryginalny dyplom magistra. 
  Zapraszamy także osoby, które studia I lub II stopnia ukończyły już jakiś czas temu i chcą poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę.
  • Unikatowy program
  • Genologiczne i tematyczne ujęcie literatury powszechnej
  • Szeroka wiedza o literaturze powszechnej, której podstawą jest literatura grecka i rzymska, a punktem odniesienia literatura polska
  Indywidualizacja programu kształcenia, łącznie z wyborem opiekuna pracy magisterskiej
  Dogodna organizacja planu zajęć
  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Literatura powszechna jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej wraz z Instytutem Filologii Germańskiej. Obejmują 3 specjalizacje:
  • nauczyciel języka polskiego
  • nauczyciel języka niemieckiego
  • specjalność translatorska
  W czasie nauki Student odbywa bardzo intensywny kurs języka niemieckiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia Polonistyczno-Geramanistyczne  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: j. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Studia Południowosłowiańskie
  Program studiów specjalności studia południowosłowiańskie ma za zadanie nie tylko uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, ale także:
  • zdobycie podstawowej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej krajów specjalizacji w kręgu narodów południowosłowiańskich (Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii) dawniej i współcześnie
  • zdobycie wiedzy na temat historii krajów specjalizacji na tle dziejów Półwyspu Bałkańskiego i Europy
  • zapoznanie z głównymi epokami, prądami i twórczością czołowych przedstawicieli ze wskazaniem na uwarunkowania historyczne, konfesyjne, narodowe i kulturowe twórczości literackiej
  • zdobycie podstawowej wiedzy na temat współczesnego języka specjalizacji na tle rozwojowym języków południowosłowiańskich i bałkańskiej ligi językowej
  • zdobycie wiedzy z zakresu etnogenezy Słowian oraz dziejów i znaczenia południowosłowiańskich idei wspólnotowych.
  W ramach kierunku student będzie uczyć się dwóch języków z grupy południowosłowiańskiej.
  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia południowosłowiańskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Bor Ocena

Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!