• INTERMEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Intermedia
   Kierunek studiów „intermedia”, utworzony w ASP w Krakowie w roku 2007, a od roku akademickiego 2012/2013 realizowany przez nowo powołany Wydział Intermediów, obejmuje studia na poziomie licencjackim (trzy lata zakończone dyplomem) i magisterskim (dwa lata wraz z obroną pracy magisterskiej), z możliwością podjęcia później studiów doktoranckich. 
   Intermedia to kierunek artystyczny, który (zgodnie z podziałem studiów na sztuki piękne, sztuki projektowe i konserwację dzieł sztuki) należy do dziedziny sztuk pięknych. Są to studia przygotowujące do samodzielnego uprawiania twórczości artystycznej, poszerzania umiejętności i wiedzy oraz rozwijania refleksji nad współczesną sztuką. Podstawy programu kierunku w jego krakowskim wydaniu zostały opracowane samodzielnie, w oparciu o indywidualne doświadczenia i kontakty międzynarodowe członków zespołu założycielskiego. Studia w kierunku intermedia obejmują tradycję modernistyczną i postmodernistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji artystycznych ostatnich sześćdziesięciu lat oraz młodej tradycji sztuki nowych mediów; wykładnię terminu: intermedia przyjmujemy za użyciem go w kręgu ruchu Fluxus, gdzie ujawnił się w takim znaczeniu w latach sześćdziesiątych XX wieku. Studia te przygotowują do pracy i współpracy z instytucjami kulturalnymi i medialnymi, do samodzielnego lub zespołowego tworzenia i kierowania realizacją projektów łączących zagadnienia komunikacyjne z nowymi technologiami (wideo, telewizja, cybernetyka, projektowanie wirtualnych bodźców, animacja, scenografia wirtualna, media mieszane, film eksperymentalny, statyczny i ruchomy obraz cyfrowy, łączenie obrazu z dźwiękiem, formy synkretyczne, instalacja wielomedialna, sztuka performance).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Intermedia podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
    
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Intermedia podstawę przyjęcia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnianie warunków rekrutacji ustalonych przez ASP w Krakowie. Prowadzony jest także egzamin wstępny składający się z trzech części: ocena portfolio i CV kandydata, rozmowa kwalifikacyjna oraz praktyczny sprawdzian wiedzy i umiejętności.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • lukrecja
  ocena

  dno, nikomu nic się nie chce

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INTERMEDIA
 
Studia II stopnia:
INTERMEDIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INTERMEDIA
 
Studia II stopnia:
INTERMEDIA

Doktoranckie

INTERMEDIA