• DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Dietetyka
   Studia na kierunku Dietetyka przygotowują specjalistów z zakresu żywienia zbiorowego i indywidualnego poprzez nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania  tej wiedzy z zakresu oceny stanu odżywienia, zapobiegania chorobom zależnym od procesu żywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, produkcji potraw, kontrolowania  jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DIETETYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
DIETETYKA