ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • INŻYNIERIA MEBLARSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z praktycznym przygotowaniem w zakresie planowania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli. Poznasz techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów, podstawy zapisu i projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, wzornictwa, procesów logistycznych i zarządzania produkcją z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko. Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli, w czasie studiów i podczas długoterminowych praktyk w przedsiębiorstwach produkcyjnych, poznasz specyfikę branży meblarskiej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zarządzanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży meblarskiej lub pokrewnych związanych z projektowaniem i konstruowaniem mebli
  • ocena prototypów
  • planowanie i utrzymanie produkcji, dystrybucji i sprzedaży mebli
  • analiza, kalkulacja, ocena i dobór właściwych technologii
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria meblarstwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, geografia
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Zdobędziesz gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze inżynierskim, w szczególności wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Dowiesz się, jak dobrać optymalny środek transportu, zaplanować trasę i koszty, jak bezpiecznie dostarczyć przesyłkę na czas.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • centra logistyczne
  • działy transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych
  • przedsiębiorstwa transportowe
  • parki maszynowe dużych firm
  • zakłady komunikacji publicznej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  W trakcie studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę m.in. z zakresu ekonomii, geografii turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, socjologii czasu wolnego, zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która pozwoli Ci rozwinąć umiejętności profesjonalnego zarządzania turystyką, w tym samodzielnego planowania i projektowania dokumentacji turystycznej, organizacji oraz realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • działalność menedżerska w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji
  • obiekty hotelarskie
  • ośrodki rekreacyjne
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i rekreacyjnej, a w szczególności biur turystycznych i gospodarstw agroturystycznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  a tym kierunku zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Poznasz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Będziesz umiał rozpoznać i rozwiązać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Studia przygotują Cię do pracy na stanowiskach specjalisty w systemie zarządzania, menadżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zarządzanie procesami w organizacjach
  • praca na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania
  • menedżer średniego i wyższego szczebla
  • księgowy
  • doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym
  • prowadzenie własnej działalności
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, informatyka, historia, WOS
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Tenn kierunek ma charakter interdyscyplinarny, łączy przygotowanie inżynierskie z dziedziny mechaniki i informatyki z umiejętnościami menedżerskimi. Jego absolwent posiada gruntowne wykształcenie techniczno-ekonomiczne oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami, projektowaniem procesów wytwórczych, wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz organizowaniem działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • monitorowanie, analiza i prace przygotowawczo-wdrożeniowe nowoczesnych technologii
  • organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów
  • monitorowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG Stopień: I REKRUTACJA

  W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania biznesowego uwzględniającego sfery: techniczną, organizacyjną, marketingową i finansową. Poznasz narzędzia informatyczne wykorzystywane w projektowaniu, planowaniu, realizacji i zarządzaniu usługami. Będziesz potrafił konfigurować i wdrażać rozwiązania informatyczne z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zarządzanie projektami
  • obsługa dużych kontraktów oraz obsługa klientów w obszarze usług przemysłowych
  • konfiguracja i wdrażanie rozwiązań informatyczny z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej
  • kierowanie operacjami w przedsiębiorstwach sieciowych
  • marketing z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Anonim Ocena

Sodoma i gomora