• ARCHITEKTURA WNĘTRZ REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Architektura wnętrz
   Koncepcja kształcenia na kierunku ma związek z misją Uczelni i ze strategią przyjętą przez Wydział. Opiera się na kształceniu ogólnym dotyczącym historii i teorii dyscypliny, metod projektowych, kształceniu ogólnoplastycznym oraz kształceniu w dziedzinach pokrewnych dla architektury wnętrz. Polega na integracji dyscyplin plastycznych i technicznych tak, by zaistniały postawy twórcze charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych z różnych obszarów sztuki i nauki do celowego formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Program nauczania jest uzupełniony praktykami zawodowymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka w odniesieniu do architektury wnętrz, mebli i ekspozycji. Jest przygotowany do indywidualnej i zespołowej pracy projektowej. Zna język obcy na poziomie B2 ESKJ RE oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym sztuk projektowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.

    

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz, podstawę przyjęcia stanowi  tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego (za kierunek pokrewny uznaje się architekturę, architekturę krajobrazu, wzornictwo i scenografię) oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez ASP w Krakowie. Prowadzony jest także egzamin wstępny składający się z dwóch części: przegląd i ocena prac oraz rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ