ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim 

pokój 2.18

telefon: 33-842-98-15

filologia@pwsz-oswiecim.edu.pl     

http://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/Aktualnosci--93.html

ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim 

pokój 2.18

telefon: 33-842-98-15

filologia@pwsz-oswiecim.edu.pl     

http://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/Aktualnosci--93.html

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry