ul. Kolbego 8,

32-600 Oświęcim

pokój 2.18

telefon: 33-842-98-15

wychowaniefizyczne@pwsz-oswiecim.edu.pl

http://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/Instytut-Wychowania-Fizycznego-i-Sportu-67.html

ul. Kolbego 8,

32-600 Oświęcim

pokój 2.18

telefon: 33-842-98-15

wychowaniefizyczne@pwsz-oswiecim.edu.pl

http://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/Instytut-Wychowania-Fizycznego-i-Sportu-67.html

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: