Stacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
PEDAGOGIKA
ZARZĄDZANIE

Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE NADAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMII TERAPII PEDAGOGICZNEJ
PODYPLOMOWE STUDIUM RACHUNKOWOŚCI, PODATKÓW I FINANSÓW
ZARZĄDZANIE TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCIAMI - ZARZĄDZANIE ZIELONYM BUDYNKIEM