opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DIETETYKA
INFORMATYKA
KOSMETOLOGIA
OGRODNICTWO
PIELĘGNIARSTWO
ZARZĄDZANIE OBSZARAMI WIEJSKIMI

Podyplomowe

AGROTONIKA
KSZTAŁTOWANIE I RPROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI
OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W PROGRAMIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ROLNICTWO-OGRODNICTWO