• WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Weterynaria
   Absolwenci studiów weterynaryjnych otrzymają dyplom lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu, co pozwoli na prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, prace w lecznicach i klinikach weterynaryjnych oraz da możliwość zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej. Absolwenci mogą też pracować w państwowych bądź prywatnych laboratoriach diagnostycznych, uczelniach i instytutach badawczych oraz kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Lekarze weterynarii są również zatrudniani w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej.
   Oprócz zatrudnienia w kraju, absolwenci mogą pracować w organizacjach międzynarodowych /FAO, WHO, WTO i podobnych/ oraz agendach Unii Europejskiej – szczególnie w Dyrekcji Generalnej Zdrowie i Ochrona Konsumenta oraz Europejskim Biurze ds. Bezpieczeństwa Żywności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Język obcy
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej


    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
WETERYNARIA