Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku pedagogika

  Absolwent studiów licencjackich ma wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do realizacji procesów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Absolwent posiada umiejętności specjalistyczne dotyczące interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Posiada umiejętności specjalistyczne dotyczące interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Posiada umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz tworzeniem własnego warsztatu metodycznego.

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna

  Absolwent specjalności osiąga wiedzę, umiejętności oraz kompetencje:

  • na temat rodzajów, przyczyn i następstw niepełnosprawności intelektualnej;
  • w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w realizacji zadań życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, wzmocnienia ich sił fizycznych i psychicznych, kompensowania różnych deficytów;
  • w obszarze diagnozy, prognozowania, organizacji działań specjalistycznych i ich realizacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną;
  • w zakresie samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce;

 • PSYCHOLOGIA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku psychologia

  Absolwent kierunku psychologia licencjat jest przygotowany do pracy w roli specjalisty do spraw psychologii w różnego typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych, samorządowych, prywatnych, jak również w organizacjach o zasięgu międzynarodowym. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie podstawowej pracy pomocowej w obszarach ściśle związanych z psychologią:

  • obszar pomagania i wsparcia
  • obszar podstawowej diagnozy
  • obszar zarządzania zasobami ludzkimi
  • obszar treningów i wspomagania w rozwoju

  a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (organizacje biznesowe, agencje reklamowe, massmedia, firmy PR).

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry