ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Architektura i urbanizacja na Społecznej Akademii Nauk to możliwość kształcenia się w obszarze projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego. To także szansa na rozwinięcie kompetencji tworzenia projektów o różnej funkcjonalności. Studenci kierunku Architektura i urbanizacja, oprócz praktycznych umiejętności, zdobywają również wiedzę z zakresu historii architektury, prawa, budownictwa oraz materiałoznawstwa. Decydując się na ten kierunek na Społecznej Akademii Nauk otrzymujesz możliwość poznania najnowszych programów komputerowych wykorzystywanych w pracowniach architektonicznych, dzięki którym będziesz mógł tworzyć niepowtarzalne i innowacyjne projekty.  

   

  Dlaczego warto?

  • Wszechstronne wykształcenie – techniczne i humanistyczne - oraz prestiż jaki łączy się z zawodem sprawia, iż architekci są poszukiwanymi pracownikami zarówno w kraju, jak i za granicą.
  • Umiejętności wyrażane za pomocą rysunku – projektowego oraz szkiców z natury - ułatwiają porozumienie, a co za tym idzie; zatrudnienie w krajach na całym świecie.
  • Absolwenci są przygotowani do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie: 
   • wykonywania projektów domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, dokonywania aranżacji wnętrz

   • kierowania zespołami projektującymi oprawę imprez masowych, wystaw, ekspozycji w przestrzeniach otwartych i zamkniętych - podjęcia pracy w urzędach samorządowych i rządowych; gmin, miast, powiatów i województw w zakresie architektury, budownictwa i planowania przestrzennego.

  • Studenci mają do dyspozycji pracownie kierunkowe: pracownię rysunku oraz pracownię projektowania wirtualnego obiektu budowlanego wyposażoną w specjalistyczne oprogramowanie.

  Co po studiach?

  Absolwent inżynierskich studiów pierwszego stopnia, po odbyciu odpowiedniej praktyki projektowej i budowlanej oraz przystąpieniu do zawodowego egzaminu może wstąpić w szeregi członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej a następnie podjąć samodzielną pracę w zawodzie zaufania publicznego (tzw. zawodzie regulowanym) architekta i urbanisty.

  Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka otwiera drogę do drugiego poziomu edukacji.

  Absolwenci studiów na kierunku architektura i urbanistyka mogą podjąć pracę w:

  • pracowniach architektonicznych
  • wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej
  • pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych

   

  a także pracować przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych oraz założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2017/2018  do 30 września 2017 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: