Al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

tel. 683-13-78

fax. 683-13-78

e-mail: dziekanat.tir@awf.krakow.pl

http://wtir.awf.krakow.pl/

Al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

tel. 683-13-78

fax. 683-13-78

e-mail: dziekanat.tir@awf.krakow.pl

http://wtir.awf.krakow.pl/

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwenci uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych. Abolwenci po drugim stopniu studiów są przygotowani do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden dowolnie wybrany przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest średnia ocen uzyskana na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich).
   

  Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • bożenka
  ocena

  ani na nie ani na tak, tyle w temacie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: