ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu obsługi finansowej, a także controllingu i analityki finansowej sprawiają, że studia na kierunku Finanse i rachunkowość to doskonała propozycja kształcenia. Studenci, którzy zdecydują się na ten kierunek edukacji na Społecznej Akademii Nauk zyskują możliwość zdobywania wiedzy w praktyczny sposób oraz dają sobie szansę na obiecującą przyszłość zawodową.  

   

  Dlaczego warto?

  • Elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
  • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości
  • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego oraz znakomici ekonomiści
  • W związku z rozwojem globalnej gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę finansowo-księgową, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców

  Co po studiach?

  Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą w wybranej branży.

  Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość możesz zostać m.in.:

  • analitykiem finansowym/inwestycyjnym,
  • doradcą finansowym,
  • księgowym,
  • pracownikiem banku,
  • pośrednikiem finansowym,
  • maklerem giełdowym,
  • specjalistą ds. podatków

   

  Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu”.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2017/2018  do 30 września 2017 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: