ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Geodezja i kartografia to propozycja przeznaczona dla osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych technicznych oraz ścisłych. Program został tak opracowany, by studenci zostali wyposażeniu w umiejętności pozwalające na przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych, przygotowanie planu rozwoju terenów rolnych oraz korzystanie z najnowszych metod kartograficznych. Decydując się na kierunek Geodezja i kartografia zyskujesz również możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii, która przyda się tym wszystkim, którzy planują w przyszłości prowadzić własną firmę

   

  Dlaczego warto?

  • Społeczna Akademia Nauk jest jedyną uczelnią w Łodzi oferującą studia inżynierskie w dziedzinie geodezji i kartografii w programie studiów przeważają zajęcia praktyczne i laboratoryjne (ponad 50% zajęć)

  • program kształcenia tworzono przy współpracy pracodawców, aby lepiej przystosować sylwetkę absolwenta do potrzeb i oczekiwań rynku pracy
   zajęcia prowadzą wykładowcy i praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym

  • współpracujemy z firmami i instytucjami, w których można odbyć regulaminowe praktyki zawodowe

  • baza dydaktyczna obejmująca szereg specjalistycznych pracowni (laboratorium fizyczne i geodezji fizycznej, laboratoria informatyczne wyposażone w oprogramowanie, z którego korzysta większość ośrodków geodezyjnych w kraju) oraz poligon terenowy z dwufunkcyjną osnową pomiarową do ćwiczeń praktycznych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, a także nowoczesny sprzęt pomiarowy wysokiej klasy

  Co po studiach?

  Po studiach absolwenci mogą pracować w terenie w zawodzie inżyniera geodety lub w szeroko rozumianych działach administracji geodezyjnej, a także w innych działach administracji państwowej, gdzie może być niezbędna wiedza i umiejętności z zakresu systemów informacji przestrzennej, takich jak statystyka, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami czy finanse publiczne. Istnieje również możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przetwarzaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej w sieci internetowej.

  Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Geodezja i kartografia mogą podjąć naukę na studiach II stopnia na kierunku Geoinformatyka w SAN.

  Zdobywane uprawnienia

  Studia przygotowują do zdobycia uprawnień zawodowych w zakresach zawodu inżyniera geodety. 

   

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2017/2018  do 30 września 2017 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: