ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • NOWE MEDIA Stopień: I REKRUTACJA

  Nowe Media dostępne na Społecznej Akademii Nauk do doskonała propozycja kształcenia dla wszystkich osób, które są kreatywne, otwarte na nowe doświadczenia i nie boją się wyzwań. Studenci zyskują szansę na zdobycie wiedzy teoretycznej z obszaru dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego oraz prasowego, jak również rozwijają kompetencje niezbędne do tworzenia w przyszłości nowych mediów. 

   

  Dlaczego warto?

  • Cechą wyróżniającą program oferowanych przez studiów jest położenie nacisku na nowomedialne zajęcia warsztatowe oraz zaangażowanie dziennikarzy aktywnych zawodowo i posiadających rozpoznawalną pozycję w świecie mass mediów, zarówno lokalnych, jak i krajowych
  • Uczelnia – poza umożliwieniem zdobywania wiedzy – daje studentom możliwość rozwoju zawodowego oraz umożliwia odbycie praktyk (we współpracy m.in. z TVP Łódź, Telewizją Toya, Gazetą Wyborczą, Radiem ESKA)
  • W trakcie studiów istnieje możliwość wzbogacenia swojej wiedzy, ale także doskonalenia umiejętności dziennikarskich w ramach Dziennikarskiego Koła Naukowego. Studenci mają także możliwość publikacji swoich artykułów w Gazecie Studenckiej „Motto” „Gazecie Wyborczej” Łódź, współpracy z uczelnianą redakcją oraz funkcjonowania w Studenckiej Telewizji Internetowej, Studencka.tv. Mogą także współorganizować cykliczne konferencje naukowe, warsztaty dziennikarskie i spotkania z ludźmi mediów lub znanymi PR-owcami. Społeczna Akademia Nauk kładzie nacisk na połączenie nauki z praktyką. Studenci rozwijają też swoje umiejętności w zakresie dziennikarstwa internetowego i nowomedialnego oraz komunikowania społecznego i PR
  • Od roku akademickiego 2014/2015 w ramach studiów dziennikarskich studenci mają możliwość odbycia staży i praktyk studenckich w instytucjach Unii Europejskiej

  Co po studiach?

  Poprzez odbycie dużej ilości zajęć warsztatowych, praktyk, krajowych i międzynarodowych staży, student zdobywa niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy w zawodzie dziennikarza w redakcjach nowych mediów. Studia przygotowują absolwentów do pracy w:

  • nowomedialnych redakcjach informacyjnych mediów masowych
  • agencjach prasowych
  • firmach świadczących usługi internetowe
  • domach mediowych
  • placówkach upowszechniania informacji i kultury
  • wszelkiego rodzaju instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami
  • jednostkach i placówkach prasowych Unii Europejskiej

   

  Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na: kierunku Zarządzanie w ramach odrębnej ścieżki kształcenia. Dedykowane specjalności to Dziennikarstwo i PR.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2017/2018  do 30 września 2017 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: